2020-12-17 14:20Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Saas-bolaget Entiros

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i Entiros, ett SaaS-bolag inom systemintegration. I emissionen på totalt 6,4 miljoner kronor deltar även Spectria Invest och privata investerare. Pengarna ska gå till marknadsetableringen av bolagets online-verktyg Entiros Starlify.

I och med den ökade takten av digitalisering blir det allt viktigare att data finns tillgänglig för rätt person eller system i rätt tid. Entiros tjänster möjliggör en accelererad digital transformationstakt genom att utveckla dataflöden och göra dem lättillgängliga och återanvändbara.

-  Entiros är ledande specialister inom systemintegration och hjälper företag att smartare och snabbare integrera med hjälp av rätt strategi, metod och verktyg, säger Robert Wahlquist, Investment Manager på Almi Invest.

Entiros har i tio års tid hjälpt globala företag som Volvo Cars, Gant och Schibsted att utveckla och effektivisera sina integrationslösningar. Baserat på dessa erfarenheter har nu Entiros Starlify utvecklats, vars marknadsetablering är anledningen för nyemissionen.

Entiros Starlify är ett verktyg som organiserar och visualiserar organisationers applikationsnätverk. I Entiros Starlify samarbetar utvecklare, arkitekter och ledning för att driva digital transformation. Verktyget ger tydlighet och insikt av nuläget och målbilden för att kunna ta rätt beslut i den fortsatta utvecklingen. Ett visualiserat och organiserat applikationsnätverk skapar också överblick över vilka integrationer som finns och vad som går att återanvända, för att både spara tid och pengar.

-  Vårt kundlöfte är systemintegration på rätt sätt med upp emot 10 gånger snabbare leveranser över tid genom rätt teknik, metod och arkitektur. Globalt spenderar världens ca 25 miljoner systemutvecklare i snitt 1 timme om dagen på integration mot andra system. Därmed omsätts idag värden motsvarande Sveriges BNP enbart på systemintegration. Med Starlify på världsmarknaden hoppas vi att tusentals verksamheter i privat och offentlig sektor kan nå nya höjder genom ökade informationsflöden, säger Gustav Rosén, vd Entiros.

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.