2020-04-15 06:56Pressmeddelande

3D-bolaget Reliefed Technologies tar in 19 miljoner för internationell expansion

                                                                      

Reliefed Technologies, som utvecklat en helt ny hållbar 3D-teknologi för tillverkningsindustrin, tar in pengar för ökad marknadsföring och försäljning samt fortsatt teknikutveckling. I emissionen på totalt 19 miljoner kronor deltar Almi Invests Greentech-fond, Midroc New Technology och S-E Bankens Utvecklingsstiftelse.

 

Reliefeds nya 3D-teknologi används vid så kallad extrudering, en tillverkningsmetod för produktion av långa profiler i stora volymer, där man pressar eller drar ett uppvärmt material genom ett formande verktyg.

 

Med Reliefeds 3D-extrudering går det att ta fram betydligt mer avancerade former och mönster på ett kostnadseffektivt och hållbart sätt. Huvudmarknader är byggmaterial- och fordonsindustrin med fokus på volymkomponenter i aluminium, plast, gummi, bio-kompositer och keramiska material.

Reliefeds produktionslösning uppgraderar enkelt befintlig extruderingsutrustning. Den möjliggör dynamisk extrudering, där produkterna formas även i längsled och inte bara i tvärsnittet, samtidigt som materialåtgången reduceras och tillverkningsprocessen effektiviseras.

  • Tillverkande industri står för en betydande miljöpåverkan och det är ofta mycket utmanande att hitta kostnadseffektiva förbättringar, säger Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invest. Reliefeds produktionssystem, som leder till mindre materialåtgång, lägre energibehov och bibehållen eller förbättrad produktutformning och kvalitet, kan ge betydande konkurrensfördelar i många led.

 

  • Med sin sinnrika extruderingsmetod möjliggör Relifed en högre kvalitet i kombination med en signifikant reduktion av kostnad och materialåtgång, vilket också gör att bolaget passar väl in i vår portfölj av potenta cleantech-bolag, säger Göran Linder, vd Midroc New Technology.

 

Fokus för Reliefed under det kommande året är att omvandla pågående förstudier med betydande kunder till ytterligare produktionsavtal och att nå ut till den globala marknaden.

 

  • Tack vare denna investering får vi möjlighet att snabbt utöka vår kundbearbetning och marknadsföring så att fler företag får upp ögonen får vår unika 3D teknologi och de stora värden den möjliggör, säger Mikael Eklund, vd Reliefed.

 

 

Mer information lämnas av
Jörgen Bodin, Investment Manager, Almi Invest Greentech, tel 072-205 26 79,
mail jorgen.bodin@almiinvest.se
Mikael Eklund, vd Reliefed, tel 070 380 07 96, mail mikael.eklund@reliefed.com

 

Om Reliefed Technologies
Reliefed Technologies erbjuder produktutvecklande och producerande bolag ett innovativt, kostnads- och energieffektivt sätt att massproducera 3D komponenter/produkter. Kommersialiseringen sker i nära samarbete med industriella partners och levereras antingen som färdiga produkter eller licensieras för kundens egen produktion. Genom omfattande know-how kombinerat med immateriella rättigheter baserat på den patenterade 3D-iExtrusion® teknologin, möjliggörs 10-40% material och viktbesparing, 10-20% högre värmeöverföringskapacitet, 20-80% lägre produktionskostnader samt 20-70% lägre energiförbrukning i produktion. 
www.reliefed.com


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.