2022-02-17 08:29Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Vividye som gör textilindustrin hållbar

Almi Invest investerar två miljoner kronor i Göteborgsbaserade startupen Vividye, som utvecklar en teknik för att göra textilindustrin mer cirkulär och hållbar. I emissionen på totalt fyra miljoner kronor deltar också Chalmers Ventures, Yuncture och privata investerare. Pengarna ska användas till att verifiera tekniken och söka testkunder.

Vividye, med ursprung i forskning inom ytkemi på Chalmers, har utvecklat en hållbar och säker färgningsmetod som kan användas för att applicera alla typer av färger och designer på textilier. Till skillnad från andra färgningsmetoder som används i industrin i dag så är Vividyes färger enkla att ta bort utan att textilfibrerna skadas. Detta ger möjligheten att omfärga och återanvända gamla klädesplagg, vilket minskar behovet av att producera nytt.

Vividyes teknik, som kan integreras i existerande tryckmaskiner utan några extra kostnader, ger textilierna ett längre liv, vilket minskar mängden textilt avfall.  Det innovativa trycket kan tryckas och tas bort hur många gånger som helst utan att skada textilierna.

Textilindustrin står för upp till sju procent av världens växthusgasutsläpp, men bara en liten del av det material som används till kläder återvinns.  Med borttagbara färger kommer textilierna enklare kunna återvinnas till nya fibrer, eftersom borttagning av färg är ett av dagens största hinder för textilåtervinning.

  • Vividye bidrar till att göra textilindustrin mer hållbar och ligger alltså helt rätt i tiden. Detta har god potential att bli en lyckad investering, eftersom det finns stor efterfrågan på cirkulära lösningar i textilbranschen. säger Sophia Johansson, Investment Manager på Almi Invest.

Vividye som fortfarande befinner sig i ett mycket tidigt skede utvecklar sin teknik i nära samarbete med partners, bland andra i ett pilotprojekt med modekedjan Gina Tricot.

  • Vi vill leda förändringen av det för vår planet så skadliga produktions- och konsumtionsmönster som råder som inom textilindustrin. Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling och börja lansera vår produkt på marknaden, säger Johanna Nissén Karlsson, vd på Vividye.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.