2022-03-11 08:12Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Jord Innovation som gör ljusindustrin hållbar

Almi Invest investerar 1,75 miljoner kronor i Jord Innovation, som utvecklar material- och produktionslösningar för att göra ljusindustrin hållbar. I emissionen på totalt tre miljoner kronor deltar även Miun Holding och affärsänglarna Nicklas Berild Lundblad och Andreas Krohn.

Östersundsbaserade Jord Innovation utvecklar ett nytt komposterbart biomaterial för att ersätta användningen av material som aluminium, glas, keramik och plast i ljusprodukter. Deras material och produktionsmetod är anpassad efter befintlig industri vilket har skapat ett stort intresse från marknaden.

Återvinningen av värmeljus fungerar inte idag, vilket leder till att stora mängder aluminium förbränns. Detta är ett av problemen som Jord innovation ämnar lösa.

Idag importeras även stora mängder ljus till Norden och material som fossilt paraffin och palmolja finns fortfarande i majoriteten av ljusprodukter. Jord Innovation utvecklar ett nytt ljusvax av tallolja för att nyttja lokala resurser och skapa ett mer hållbart ljus.

- Jord Innovations innovativa erbjudande ligger helt rätt i tiden med tanke på avsaknaden av hållbara alternativ på ljusmarknaden. För slutkunden kommer det att bli lätt att göra rätt i återvinningen och det blir bra för miljön. Det gör att vi ser stor global potential för bolaget, säger Mats Håkansson, Investment Manager på Almi Invest.

Bolaget är i ett tidigt skede och står nu inför en expansion för att möte intresset från marknaden.

- Vi är väldigt glada för denna investering. Nu kan vi ta nästa steg i att utveckla verksamheten. Vår vision är att bygga en ny ljusindustri som inte använder fossila och icke hållbara råvaror, säger Axel Häger, vd och grundare Jord Innovation.  

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.