2021-12-21 07:05Pressmeddelande

Almi Invest investerar i PainDrainers digitala smärtcoach

Almi Invest investerar fem miljoner kronor i PainDrainer, som utvecklat en AI-baserad app där smärtpatienter får hjälp att hantera sin smärta. I emissionen på totalt 12,5 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till att lansera produkten på den svenska och amerikanska marknaden.

Kronisk smärta är ett vanligt tillstånd som drabbat över 20 procent av befolkningen i Europa och USA. Det är ofta svårt att råda bot på smärtan, vilket ger patienterna nedsatt livskvalitet och ökad risk för läkemedelsberoende.

Nu har Lundabaserade startupen PainDrainer tagit fram en läkemedelsfri digital smärtcoach i form av en app, där patienten får helt egen personlig rådgivning och coachning om hur hen kan hantera sin smärta för en ökad livskvalitet. Appen, som är baserad på artificiell intelligens, bygger på rådande klinisk praxis inom smärtrehabilitering och ger insikt i hur olika vardagliga aktiviteter påverkar smärtnivån. Den ger helt individanpassade råd om hur patienten kan planera sina aktiviteter så att energin räcker till och att smärtan hålls på en hanterbar nivå.

PainDrainer har utvecklats tillsammans med ledande smärtspecialister i Skandinavien och USA och bygger på vetenskapligt bevisade metoder. PainDrainer är först i världen med att kombinera neurala nätverk med patientinformation vilket öppnar upp för helt nya möjligheter att påverka livskvaliteten för de som lever med långvarig smärta.

  • PainDrainer är en helt unik smärtcoach med stor potential att mildra ett gigantiskt globalt hälsoproblem. Detta, i kombination med teamets och styrelsens imponerande track reckord, gör att vi ser goda möjligheter för bolaget att lyckas, säger Per Antonsson, Investment Manager på Almi Invest. 

PainDrainer grundades 2018 av Prof. Carl Borrebaeck, Dr. Maria Rosén Klement (själv kronisk smärtpatient), samt Göran Barkfors (IT-specialist). Idén föddes gemensamt då Maria efter att ha deltagit i flera smärtrehabiliteringsprogram insåg att smärtan påverkas av fler faktorer än vad som går att själv hålla reda på, då den ena dagen sällan är den andra lik.

  • Emissionen var mycket framgångsrik och jag vill speciellt passa på att hälsa Almi Invest varmt välkomna som investerare i PainDrainer. Vi befinner oss i en oerhört spännande fas och ser nu fram emot att stärka organisationen och fokusera på kommersialiseringen av PainDrainer, säger professor Carl Borrebaeck, arbetande styrelseordförande PainDrainer.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.