2013-04-11 08:53Pressmeddelande

Almi Invest och Entreprenörinvest investerar i Solutions for tomorrow Litet smålandsbolag vill förändra röntgensjukvården globalt

null

Digitaliseringen av röntgenundersökningar inom sjukvården har öppnat för nya mobila lösningar. Det menar Mattias Guldstrand, VD för företaget Solutions for tomorrow, som tillsammans med sina kollegor utvecklar en ny digital och mobil röntgenplattform som gör att röntgen kommer till patienten och inte tvärtom. Nu har företaget på den lilla orten Väckelsång utanför Tingsryd i Kronoberg fått kapitaltillskott från Almi Invest och Entreprenörinvest Sverige. – Det gör att vi nu kan utveckla tekniken och lansera en första produkt inom två år. Det betyder att vi behöver rekrytera, inte minst inom produktutveckling, säger Mattias Guldstrand.

Miljardmarknad utomlands
Tarja zu dem Berge, som är VD för Almi Invest Småland och öarna vill peka på att det handlar om en miljardmarknad utomlands där digitalröntgen ännu inte är lika etablerad som i Sverige. - Vi ser investeringen som ett utmärkt exempel på hur vi kan bidra till att entreprenörer som behöver kapital får chansen att lyckas och därmed i förlängningen kunna bidra till tillväxt och fler arbetstillfällen på mindre orter, säger Eva Engdahl hos Entreprenörinvest.

”Vi vill bryta traditionella mönster”
Införandet av digitalröntgen har inneburit en stor förändring inom sjukvården och Sverige är ett föregångsland. Nästa steg är att komplettera fasta röntgenavdelningar med mobila lösningar. Det innebär att patienter kan röntgas enklare ute på sjukhusets olika avdelningar och i förlängningen på plats på äldreboenden och vårdcentraler istället för att fraktas in till sjukhuset. Solutions for tomorrow har utvecklat en mobil röntgenteknik, som har den kliniska bildkvalitet som krävs. – Vi vill bryta traditionella mönster. Våra lösningar kommer att leda till mindre stress och bättre omvårdnad för patienten. För sjukhuset innebär det en snabbare diagnostik, en större flexibilitet och lägre kostnader, säger Mattias Guldstrand.

Stor tillväxtpotential
Företaget Solutions for tomorrow bildades 2011 och ägs grundarna Mattias Guldstrand, Martin Yngvesson och Jan-Olof Lundström. Nu går Almi Invest Småland och öarna och Entreprenörinvest in i bolaget som delägare och sedan tidigare har Almi Innovationsbron en ägarpost. Man räknar med att kunna marknadsföra den första produkten under 2015. – Det är stora krav på tester och tekniska godkännanden för att en ny produkt kan användas inom vården. Vi räknar dock med att vi har klarat det mot slutet av nästa år, säger Mattias Guldstrand.

Om Almi Invest
Almi Invest är ett riskkapitalbolag som skapar förutsättningar för entreprenörsledda tillväxtföretag att växa genom att tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med lokala aktörer. Läs mer på www.almiinvest.se.

Om Entreprenörinvest
Entreprenörsinvest Sverige AB är helägt av Familjen Kamprads stiftelse och ska bidra till en långsiktigt bra förvaltning av stiftelsens kapital. Entreprenörinvest är ett komplement till stiftelsens övriga investeringar och ska investera i mindre entreprenörsdrivna företag som är verksamma på mindre orter.

Ytterligare information:
Mattias Guldstrand, VD på Solutions for tomorrow AB, tel 070 299 69 43, e-post mattias@solutionsfortomorrow.se

Tarja zu dem Berge, Investment Manager, Almi Invest Småland och öarna, tel 070 918 58 96, e-post tarja.berge@almiinvest.se

Eva Engdahl, Entreprenörinvest Sverige AB, tel 0470-723390, e-post eva@entreprenorinvest.se

Om Almi
Almis
vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.