2019-10-01 08:48Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Mevias uppkopplade medicinförpackningar

Mevias vd och grundare Jesper Hassel.Mevias vd och grundare Jesper Hassel.

I emissionen på totalt 4.5 miljoner kronor går Almi Invest, Spira Invest AB och ett antal affärsänglar in som nya delägare där även de befintliga ägarna Chalmers Ventures deltar. Kapitalet är primärt avsett för att expandera försäljning och marknadsföring.

- Mevias teknik kan appliceras direkt på befintliga läkemedelsförpackningar utan att påverka den ursprungliga produkten, säger Patrik Sjöstrand, Investment Manager på Almi Invest. Detta gör den relativt enkel att implementera och gör den skalbar. Flera intressanta kunddialoger visar att marknaden nu är mogen för Mevias digitala teknik.

Mevia har utvecklat en digital plattform som skapar smarta förpackningar som underlättar för patienter att ta sin medicin i rätt tid. Att patienter inte tar den medicin som läkaren skrivit ut är ett stort medicinskt problem, som får negativa konsekvenser både för patienten själv, men också för läkemedelsbolag och anhöriga. Studier visar att ca 125 000 dödsfall per år enbart i USA beror på att medicinering inte följs. På global nivå beräknas kostnaderna för att patienter inte tar sin medicin i tid uppgå till 171 miljarder dollar årligen.

Detta vill Mevia råda bot på genom sina smarta läkemedelsförpackningar i kombination med en mjukvara. Via en tunn krets, som trycks direkt på förpackningen, skickas en signal till Mevias databas när patienten tar sin tablett. Om signalen uteblir påminner systemet patienten att ta sin medicin via en app, sms eller telefon.

- Mevia har anpassat sin produkt i nära samarbete med flera av världens stora läkemedelsbolag. Bolaget har tydligt visat värdet av sin teknologi och Chalmers Ventures och de nya ägarna ser nu fram emot att hjälpa Mevia med kommersialiseringen, säger Jonas Bergman, Investment Director på Chalmers Ventures.

Mevias system har testats tillsammans med läkemedelsbolag och äldreboenden med goda resultat och bolaget har redan några betalade kunder. I en av bolagets studier minskade användarnas medicinska avvikelser från 60 till 14 procent genom Mevia. Fördelarna med digitalisering är stora till exempel i hemsjukvården, där man idag följer upp att patienten tar sin medicin genom att personal på plats fyller i manuella listor.

- Vi ser en fantastisk potential att utveckla Mevia tillsammans med våra nya ägare och teamet. Investeringen säkerställer att vi kan fortsätta växa med befintliga och nya kunder. Detta stärker oss i vårt mål att ta våra produkter ut till en större marknad, säger Mevias vd och grundare Jesper Hassel.

För ytterligare information kontakta

Patrik Sjöstrand, Investment Manager Almi Invest, tel 070 946 96 65 , mail patrik.sjostrand@almiinvest.se

Jesper Hassel, vd och grundare Mevia, tel 073 030 48 63, mail jesper@mevia.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.