2020-09-30 11:01Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Spowdis soldrivna vattenpump

Spowdi utvecklar en energisnål, soldriven vattenpump för småjordbrukSpowdi utvecklar en energisnål, soldriven vattenpump för småjordbruk

Almi Invests Greentechfond investerar 10 miljoner kronor i Spowdi, som utvecklar en energisnål, soldriven vattenpump för småjordbruk. I emissionen på totalt 20 miljoner kronor deltar också Lars Thunell, som bland annat varit vd för SEB och chef för International Finance Corporation inom Världsbanken. Pengarna ska främst användas till produktutveckling och lansering på marknaden.

Stockholmsbaserade Spowdi, en förkortning av Solar Powered Water Distribution, har utvecklat ett soldrivet och mobilt vattendistributionssystem baserat på en innovation som gör att vatten kan pumpas på ett mycket energieffektivt sätt. Det innebär att systemet kan tillverkas billigt och därmed göras tillgängligt för en bred marknad.

Första versionen av systemet är avsedd för småjordbruk i länder runt ekvatorn, i första hand Indien, där man idag oftast vattnar sina åkrar manuellt eller med dieselpumpar. Dessa är dyra i drift och släpper ut stora mängder CO2.

Med Spowdis system pumpas vatten enbart med solenergi från en liten solpanel. Systemet är robust och väger bara 11 kg, vilket gör att bonden kan ta hem systemet på natten för att undvika stöld. Det har dessutom betydligt lägre driftskostnader än dieselpumpar.

- Systemet medför stora klimatvinster, eftersom varje dieseldriven pump som ersätts av Spowdis teknik minskar koldioxidutsläppen med ett ton per år. Bara i Indien finns 8 miljoner dieseldrivna pumpar idag, säger Boris Gyllhamn, Investment Manager på Almi Invest Greentech. Det finns stora möjligheter att skala erbjudandet med nya produkter, tjänster och applikationer, vilket gör att vi ser goda möjligheter för bolaget att lyckas.

Spowdi har redan påbörjat sin lansering i Indien. Den första kommersiella ordern på 200 system är levererad och ytterligare 800 system är i produktion.

- Vi är väldigt glada för att ha fått in Almi Invest och Lars Thunell som nya investerare, säger Henrik Johanson, VD och grundare till Spowdi. Med deras kapital och kompetens i ryggen kan vi öka takten i vår lansering på marknaden.

Det finns flera andra användningsområden för Spowdis system, till exempel hushållsvatten för lägre flerbostadshus, vattencirkulation för pooler samt användning vid katastrofområden med stora översvämningar.

 

För ytterligare information kontakta
Boris Gyllhamn, Investment Manager Almi Invest Greentech, tel 073-084 51 35, mail boris.gyllhamn@almiinvest.se
Anders Andersson, marknadschef Spowdi, tel 0730 641 366, mail anders.andersson@spowdi.com


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.