2021-04-07 06:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i coworkingbolaget DOSPACE

Almi Invest investerar 2,8 miljoner kronor i expansiva coworkingbolaget DOSPACE, som erbjuder flexibla kontorsytor i mellanstora städer runt om i Sverige. I emissionen på totalt 7,8 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till att expandera med fler kontor, både på befintliga och nya marknader, vidareutveckla produkten och öka tillväxtförmågan.

Pandemin och den framväxade gigekonomin har fått efterfrågan på flexibla kontors- och arbetsplatslösningar, så kallad coworking där flera olika företag delar på samma kontor, att öka betydligt. Fler och fler arbetar hemifrån, vilket gör att behovet av traditionella kontor minskar.  Behovet att träffa och arbeta tillsammans med andra kvarstår, och då finns coworkingkonceptet som ett svar. Företagen hyr bara den yta de behöver och coworkingföretaget står för all kontorssupport och andra kringtjänster.

Att det är flera som delar på samma kontor gör att bolagen får tillgång till miljöer av hög kvalitet till ett lägre pris och att ytorna används mer effektivt. Att fler delar på faciliteter och infrastruktur bidrar även till minskad klimatpåverkan, vilket är en anledning till att fler och fler attraheras av coworkingkonceptet.

Linköpingsbaserade DOSPACE erbjuder coworking i medelstora städer runt om i Sverige. De paketerar sin tjänst själva, antingen med egna kontor och kontrakt eller tillsammans med fastighetsägare, vilket innebär lägre risk och en delad uppsida.

Det växande nätverk som byggs upp är en av grundpelarna i DOSPACEs verksamhet. Genom en blandning av människor skapas inte bara inspirerande arbetsplatser utan också en miljö som är affärdrivande för medlemsbolag och övriga näringslivet. Möjligheterna att hitta synergier och affärsmöjligheter mellan medlemmar och övriga aktörer i näringslivet är stora.

-  DOSPACE har en välpaketerad coworkinglösning och har tagit sig till en omsättning på nära 15 miljoner kr på tre år, säger Jenny Engerfelt, Fund Manager på Almi Invest. DOSPACEs kompetens i att utforma miljöer, skapa atmosfär och driva service har skapat den så kallade DOSPACE-känslan, som attraherar många medlemmar. Vi tycker att timingen för DOSPACE är helt rätt och tror på en stark tillväxt kommande år.

DOSPACE startade sin verksamhet 2017 med en site i Linköping och har sedan dess vuxit till att driva sammanlagt sju kontor i fyra städer (förutom Linköping även Norrköping, Jönköping och Gävle) med över 500 medlemmar. Nu satsar bolaget på att etablera sig i fler mellanstora städer. År 2026 är planen att bolaget ska ha 30 siter, mer än 5 000 medlemmar och finnas 10 städer.

-  Vi vill bli den självklara aktören för att skapa livfulla mötesplatser för näringslivet i de mellanstora städerna i Sverige och en självklar partner till fastighetsbolag, säger Niclas Söör, vd DOSPACE. Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling och närma oss vårt mål. Vi vill att många fler ska få en riktigt bra arbetsplatsupplevelse, må bättre och se fram emot att gå till jobbet.

 

 

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.