2013-03-20 09:40Pressmeddelande

Almi Invest investerar i XMReality

null

Almi Invest AB har tillsammans med en grupp investerare tillfört expansionskapital till XMReality, som utvecklat en IT-lösning för expertstöd på distans.

Linköpingsföretaget har utvecklat produkten XMExpert som gör det möjligt för en tekniker i fält att få hjälp i realtid av en expert på hemmaplan vid underhåll av avancerade tekniska anläggningar inom bland annat kärnkrafts-, tillverknings- och fordonsindustrin. Via mobilt bredband kan teknikern och experten se samma bild och kommunicera med varandra – en lösning som minskar både stilleståndstider och resekostnader.

Teknikern ser både det som finns framför honom och infällda bilder från experten genom sina videoglasögon. På sin dator ser experten samma sak som teknikern ser och kan på så sätt ge instruktioner i realtid genom att peka i bilden. Teknikern och experten kan prata, gestikulera och visa varandra komponenter och verktyg.

– Att applicera senaste teknologin i situationer där den ger stor kundnytta skapar mycket spännande förutsättningar. XMReality har visat att det finns ett stort intresse från marknaden och att teamet kan leverera enligt den plan som lagts. Genom vår investering kan bolaget stärka upp säljsidan och ta nästa steg i sin utveckling, säger Björn Persson, Investment Manager på Almi Invest Östra Mellansverige AB.

Produkten XMExpert, som baseras på augmented reality-teknologi, lanserades 2012 och testas nu av flera industriföretag.

– Att Almi Invest tillsammans med en grupp investerare nu går in som delägare i bolaget ser vi som ytterligare en bekräftelse på att vi är på rätt väg, säger Torbjörn Gustafsson, VD på XMReality.

För mer information

Björn Persson, Investment Manager Almi Invest Östra Mellansverige AB, 070-207 41 25
Torbjörn Gustafsson, VD XMReality, 073-673 17 43
Claes Nylander, styrelseordförande XMReality, 070-531 34 22

Almi Invest är ett riskkapitalbolag som skapar förutsättningar för entreprenörsledda tillväxtföretag att växa genom att tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med lokala aktörer. Läs mer på www.almiinvest.se

XMReality utvecklar högteknologiska IT-lösningar baserade på augmented reality-teknologi och finns i Mjärdevi Science Park i Linköping. Bolaget startades 2007 av forskare med bakgrund från FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Bolaget nominerades till Stora Produktivitetspriset 2012 som delas ut av branschföreningen Underhållsföretagen. Läs mer på www.xmreality.se

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.