2020-01-22 08:20Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Amferia - mot antibiotikaresistenta bakterier

Grundare AmferiaAnand Kumar Rajasekharan, Saba Atefyekta och Martin Andersson på Amferia.

Almi Invest investerar 2 miljoner kronor i Göteborgsbaserade medtech-bolaget Amferia som utvecklat en sårvårdsprodukt med ett patenterat material som aktivt motverkar infektioner och stoppar antibiotikaresistenta bakterier. I emissionen på totalt 6,2 miljoner kronor deltar även brittiska Corinthian Properties Ltd., Let’s Deal-grundaren Alexander Hars och Chalmers Ventures.

WHO förutser att antibiotikaresistenta infektioner kan bli den största orsaken till såväl sjukdom som död de kommande tio åren. Amferias antibiotikafria lösning kan användas på allt ifrån enkla hudsår, till kroniska sår och olycksfall/brännskador.

- Varje år avlider 700 000 människor globalt till följd av infektioner orsakade av antibiotikaresistenta bakterier - nästan hälften av infektionerna börjar med ett sår på huden. Amferias sårvårdslösning är en game-changer och räddar liv, säger Louise Warme, Investment Manager på Almi Invest.

Amferias patenterade material, antimikrobiella hydrogeler, har utvecklats genom flera års forskning vid Chalmers Tekniska Högskola och innehåller molekyler inspirerade av vårt eget immunförsvar. Materialet kan omedelbart döda bakterier (även antibiotikaresistenta) genom att förstöra deras cellmembran utan att skada mänsklig vävnad eller gå in i vårt blodomlopp. Produkten är idag i form av ett plåster, men materialet har potential att användas inom flera områden, bland annat katetrar. 

Kostnaderna för antibiotikaresistenta infektioner är enorma och motsvarar enbart i USA över 2 miljarder USD per år och sårvårdsmarknaden genererar idag över 2 miljarder USD globalt. Men befintliga alternativ innehåller ofta antibiotika som medför risk för resistensutveckling eller har en tungmetallbas som kan skada mänskliga celler och har negativa miljöeffekter.

- Investeringen gör att vi kan utöka labbkapaciteten, skala upp produktionen och förbereda för CE-märkning av produkten. Men även bredda oss till fler medicinska produkter. Vårt mål är att bekämpa antibiotikaresistens. Vi siktar på att ha produkten på marknaden inom 2-4 år, säger Anand Kumar Rajasekharan, vd på Amferia.


För ytterligare information kontakta


Louise Warme, Investment Manager Almi Invest, tel 070 782 14 00, mail louise.warme@almiinvest.se

Anand Kumar Rajasekharan, vd Amferia, tel 076 298 12 38, mail anandk@amferia.com

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.