2020-09-15 08:12Pressmeddelande

Almi Invest och STOAF investerar i Developerations innovativa kirurgiska instrument

Johan Ungerstedt, vd och grundare DeveloperationJohan Ungerstedt, vd och grundare Developeration

Almi Invest och STOAF III Scitech investerar vardera 1,9 miljoner kronor i Developeration AB, som utvecklar ett innovativt kirurgiskt instrument för behandling av hemorrojder. Emissionen är på totalt 4,4 miljoner kronor och pengarna ska gå till produktutveckling och kliniska studier.

Hemorrojder drabbar cirka 25 procent av befolkningen över 50 år i västvärlden. Det finns idag flera olika sätt att behandla hemorrojder, men de medför hög risk för återfall eller komplikationer, är dyra, tar lång tid, kräver tillgång till operationssal, är smärtsamma, eller en kombination av dessa.

Nu har Stockholmsbaserade Developeration utvecklat PexyEazy®, ett innovativt kirurgiskt instrument för engångsbruk som syftar till att förbättra den kirurgiska behandlingen av hemorrojder. Med PexyEazy behöver patienten inte sövas och operationen tar bara 10 minuter, vilket resulterar i betydligt mindre smärta och obehag för patienten. Dessutom ger det en kostnadsbesparing per operation på upp till 70 procent för kliniken samt möjlighet att utföra upp till tre gånger fler operationer per dag jämfört med dagens metoder.

- PexyEazy har betydande fördelar jämfört med existerade lösningar, inklusive samhällsekonomiska vinster, och har därmed stor marknadspotential, säger Maria Tell, investment manager på Almi Invest. Vi har stor tilltro till att bolaget kommer att lyckas, vilket medför både stora värden för vården och en gynnsam investeringsmöjlighet för oss.

- Developeration har utvecklat en spännande produkt, grundat på Johan Ungerstedts mångåriga kliniska erfarenhet av kirurgi. Vi delar Maria Tells tilltro till att bolaget kommer att lyckas väl och bli en bra investering för oss, säger Claes Post, General Partner i STOAF III Scitech.

PexyEazy beräknas ha potential att adressera 25–30 procent av den globala marknaden, eftersom behandlingen inte kräver någon avancerad utrustning och operationen kan utföras även vid enkla medicinska anläggningar i utvecklingsländer.

- Vi är väldigt glada över att ha fått in Almi Invest och STOAF som nya investerare, säger Johan Ungerstedt, vd och grundare Developeration. Med deras kapital och kompetens i ryggen kan vi ta nästa steg i vår utveckling och inleda kliniska studier.

PexyEazy finns ännu inte på marknaden, men prototypinstrument har visat goda resultat i inledande pre-kliniska studier. Nästa steg är att färdigställa och validera det slutgiltiga instrumentet i kliniska studier. Efter CE-märkning planerar bolaget att inleda försäljning i Sverige, Skandinavien och Tyskland.

 

Mer information lämnas av
Johan Ungerstedt, vd Developeration, tel 070-942 78 42, mail johan.ungerstedt@developeration.se

Maria Tell, Investment Manager Almi Invest, tel 076-119 19 83, mail maria.tell@almiinvest.se

Claes Post, General Partner STOAF III Scitech, tel 073-656 92 28, mail claes.post@stoaf.se

 

Om STOAF III Scitech
STOAF III Scitech är den tredje fonden som startats av Stockholms Affärsänglar. Investeringar görs framför allt i Sverige, men även i undantagsfall övriga Norden. Fokusområden för fonden är Life Sciences (läkemedel, medicinsk teknik och medicinsk diagnostik), Avancerade industriella teknologier och Hållbara energisystem

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.