2019-06-26 10:52Pressmeddelande

Almi Invest investerar i BioReperia för träffsäker cancerbehandling

Anna Fahlgren, vd BioReperiaAnna Fahlgren, vd BioReperia, som utvecklat en banbrytande innovation för snabb träffsäker cancerbehandling med hjälp av zebrafiskembryon.

Almi Invest investerar tre miljoner kronor i Linköpingsbolaget BioReperia som utvecklat en banbrytande innovation som skräddarsyr individanpassade cancerbehandlingar och därmed minskar lidande och dödlighet hos cancerpatienter. I emissionen på totalt åtta miljoner kronor deltar också den schweiziska Life Science-investeraren Hemex AG samt befintliga och nya affärsänglar från Schweiz, Tyskland och Sverige.

Genom en metod där patientens egna cancerceller placeras i zebrafiskembryon kan BioReperia förutsäga den mest effektiva cancerbehandlingen för enskilda patienter. Målet med BioReperias teknik är att radikalt minska cancerdödligheten. Inom loppet av en vecka ska BioReperia kunna ge besked till behandlande läkare vilket läkemedel som är mest effektivt för den aktuella patientens tumör. Istället för dagens på 4-6 månader lång väntan med stor oro hos patienterna kan behandlingen starta omedelbart.

Ett av BioReperias mål är att släppa den första produkten för att skräddarsy behandling av urinblåscancer för varje enskild patient inom två år. Därefter följer flera andra cancerdiagnoser. Marknaden för individbaserad behandling inom sjukvården växer snabbt och förväntas nå 96 miljarder USD 2024.

- Investeringen betyder mycket för bolaget i och med att stark branschkunskap kommer in med nya investerare vilket gör att vi kan accelerera utvecklingen av framtida produkter. Finansieringen kommer att användas till att stärka teamet, för internationell expansion och för att ta den kliniska produkten inom individbaserad cancerbehandling till marknaden, säger Anna Fahlgren, vd på BioReperia.

Bolagets zebrafiskmodell används redan idag vid läkemedelsutveckling i Norden och Schweiz. Genom metoden kan läkemedelsbolag korta ned tiden radikalt för utveckling av nya läkemedelssubstanser och därmed spara mycket tid och kostnader. Modellen är baserad på zebrafiskembryon som är under fem dagar gamla och räknas därmed inte som djurförsök. Det finns en stor efterfrågan på att minska användningen av försöksdjur (däggdjur) av såväl etiska skäl som kostnadsskäl.

- BioReperias affärsmodell löser två stora utmaningar så som träffsäkra cancerbehandlingar samt en mycket snabbare, enklare och billigare metod för att få fram nya läkemedel. BioReperia har ett starkt internationellt team med djup kunskap inom läkemedelsutveckling och klinisk diagnostik, säger Fredrik Malmström, Investment Manager på Almi Invest.

För ytterligare information kontakta

Fredrik Malmström, Investment Manager på Almi Invest, tel 070-538 51 43, mail fredrik.malmstrom@almiinvest.se

Anna Fahlgren, vd på BioReperia, tel 072-323 94 74, mail anna.fahlgren@bioreperia.com

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.