2019-12-17 07:42Pressmeddelande

Almi Invest investerar i C2Amps energieffektiva nanotransistorer

Genom C2Amps teknologi blir det möjligt att konstruera radiokretsar med betydligt högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan för framtidens mobilkommunikation.Genom C2Amps teknologi blir det möjligt att konstruera radiokretsar med betydligt högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan för framtidens mobilkommunikation.

Almi Invest investerar 1,4 miljoner kronor i Lundabaserade C2Amps som utvecklar en ny sorts nanotransistorer för trådlös kommunikation, vilka är kritiska för utvecklingen av telekomstandarderna 5G och 6G.  I emissionen på totalt 3,3 miljoner kronor deltar även LU Holding och en rad privata investerare.

De patenterade nanotrådstransistorer som är grunden i C2Amps unika produkt baseras på 15 års forskning vid LTH, Lunds universitet. Transistorerna är speciellt lämpade för de högre frekvenser kring 100GHz som kommer att krävas för senare revisioner av telekomstandarderna 5G och 6G.

- Genom C2Amps teknologi blir det möjligt att konstruera radiokretsar med betydligt högre energieffektivitet och minskad miljöpåverkan för framtidens mobilkommunikation. Bolagets halvledarteknologi förenar på ett påtagligt sätt styrkeområden inom både nanoteknologi och telekommunikation som vuxit fram i regionen under de senaste 20 åren, säger Marcus Skärbäck, Investment Manager på Almi Invest.

Allt fler enheter kopplas upp till internet och mängden radiochip i olika elektronikprodukter ökar explosionsartat. Men dagens halvledarteknologi kan inte leverera den prestanda som krävs för många av framtidens mer kapacitetskrävande applikationer. Det kommer krävas att basstationer och uppkopplade enheter effektivt kan kommunicera på höga radiofrekvenser med låg energiförbrukning.

Det finns en stor marknadspotential för bolagets teknologi. C2Amps teknik kan öka prestanda för radiokretsar samtidigt som energiförbrukningen minskar dramatiskt, vilket är ytterst väsentligt både för basstationer och för batteridrivna enheter som mobiltelefoner i framtidens mobilsystem. Potentiella kunder på denna växande mångmiljardmarknad återfinns bland globala halvledartillverkare som tillverkar integrerade kretsar åt telekombolag som till exempel Ericsson. Tillverkarna kan börja arbeta med bolagets teknologi utan att göra omfattande anpassningar i sina produktionsmiljöer vilket håller tillverkningskostnaden på en relativt låg nivå.

– Det är fantastiskt roligt att vi har lyckat attrahera medarbetare och investerare med inte bara kapital utan även med världsunik kompetens, erfarenhet och nätverk i branschen. Tack vare investeringen kan vi nu skala upp och ta fram en första prototyp för kommersialisering, säger Lars Tilly, vd för C2Amps.

För mer information kontakta

Lars Tilly, vd C2Amps AB, tel 073 931 10 52, mail  Lars.tilly@c2amps.com

Marcus Skärbäck, Investment manager Almi Invest, tel 070 914 51 59, mail marcus.skarback@almiinvest.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.