2019-09-04 16:38Pressmeddelande

Almi Invest investerar i smarta hem-bolaget FM Technology

Henric Fransson, vd FM TechnologyHenric Fransson, vd FM Technology

Almi Invest investerar tre miljoner kronor i Jönköpingsbolaget FM Technology, som utvecklar en digital plattform där alla applikationer kopplade till en fastighet, såsom värme, vatten, el och larm, samlas in och övervakas. I emissionen på totalt sex miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till rekryteringar inför en expansion i Sverige och internationellt.

Fastighetsägare har många olika sensorer och applikationer att hålla reda på. Idag kan dessa inte kommunicera med varandra och det krävs olika system för att samla in all data som genereras.

FM Technologys unika lösning tar ett helhetsgrepp på detta och erbjuder ett system för smarta fastigheter där en enda applikation styr alla delar av fastigheten. Systemet samlar in all data från alla sensorer i huset. Dessa synkroniseras och förbrukning och användning analyseras. På så sätt kan fastighetsägaren spara både energi och pengar.

Bolaget har redan genomfört ett flertal installationer i stadsnät, hyreshus och villor. Dessa visar på en energibesparing på 20 procent i nya hus och 40 procent i gamla hus. Dessutom sparas tid för fastighetsskötare, som kan hantera driften på distans istället för att åka ut till fastigheten varje gång ett problem uppstår.

- FM är ensamt om denna totallösning som garanterar funktion och övervakning av en fastighets samtliga system, säger Tarja zu dem Berge, Investment Manager på Almi Invest. Bolaget satsar nu på internationell expansion och vi tror att de har goda förutsättningar att lyckas.

FM Technology har fyra av Sveriges största småhustillverkare som kunder, där systemet integreras i de nybyggda husen. På kundlistan finns också tre av de största fastighetsutvecklarna i Norden.

- Vi satsar på lansering i Storbritannien och Norge under 2019, säger Henric Fransson, vd FM Technology. Men Almi Invests kapital och kompetens ombord kan vi ta nästa steg i vår utveckling.

 

Mer information lämnas av

Tarja zu dem Berge, Investment Manager Almi Invest, tel 070-918 58 96, mail tarja.berge@almiinvest.se

Henric Fransson, vd FM Technology, tel 0708-93 02 83, mail info@fmtechnology.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

 

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.