2021-09-27 06:35Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Kromnigon som sätter färg på cellerna

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i bioteknikbolaget Kromnigon, som utvecklar nya metoder för multi-färgning av celler och vävnader, vilket är av stor vikt inom forskning och cancerbehandling. I emissionen på totalt drygt fem miljoner kronor deltar även Västkustens Affärsänglar. Pengarna ska användas till produktutveckling, försäljning och att etablera organisationen.

Antikropps-baserad färgning av celler och vävnader är en vanlig metod inom forskning, läkemedelsutveckling och sjukvård och en viktig pusselbit i utvecklingen av immunoterapi, precisionsmedicin och diagnostik. Färgningen gör att forskaren kan märka upp exakt den cell eller det protein hen är intresserad av. Exempel på användningsområden är att skilja cancerceller från friska celler i ett tumörprov, eller att säkerställa att man identifierat rätt protein inom forskning. Vävnadsfärgning används även i cancervården, där den möjliggör en individuell och riktad behandling, som kan skräddarsys till varje patient för att ge bästa effekt.

Nu har Göteborgsbaserade Kronmigon utvecklat ett patenterat system för multi-färgning av celler och vävnader, som ger starkare färger och en enklare och snabbare färgningsprocess.

Med Kromnigons produkt FlexiStain går det att färga olika celler i olika färger i ett enda gemensamt infärgningssteg, istället för att göra flera färgsteg sekventiellt, vilket sker med dagens teknik. Detta medför stora tidsbesparingar. FlexiStain är också mer flexibel, eftersom kunden väljer vilken antikropp som färgas med vilken färg, och även mycket små kvantiteter kan märkas.

Tekniken att märka celler med antikroppar används redan inom forskning, i läkemedelsutveckling och inom klinisk verksamhet, alla stora och växande områden inom Life science.

-  Nya tekniska framsteg inom vävnadsfärgning i kombination med stark vetenskaplig och klinisk framfart av immunoterapi inom läkemedelsutveckling har medfört en positiv spiral där bägge områden driver varandra framåt, säger Louise Warme, Investment Manager på Almi Invest. Kromnigons nya teknik och breda produktportfölj löser ett känt behov och är väl positionerad på en kraftigt expanderande marknad. 

Kromnigon har tre olika produkter inom cellfärgning på marknaden, och fler är i pipe-line.

-  Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling och börja utveckla ytterligare produkter i vår portfölj, säger Per Fogelstrand, vd på Kronmigon.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.