2021-05-25 06:31Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Katams digitala skogsvård

Almi Invest Greentech investerar fem miljoner kronor i Katam Technologies, som utvecklar digitala tjänster för bättre skogsskötsel med hjälp av AI och computer vision. I emissionen på totalt 10 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska användas till kommersialisering och global expansion.

Katam, som grundades 2016 i Lund, är en spinoff från telekomindustrin och erbjuder en SaaS-tjänst för att förbättra och modernisera den globala skogsindustrin. Högupplöst data om skogen samlas in med olika verktyg som appar, drönare och andra datakällor. Genom patenterade algoritmer, artificiell intelligens och Katams egna skogsexperter omvandlar Katam skogsdatan till beslutsunderlag för sina kunder runtom i världen.

Tjänsterna är användbara för både stora och små skogsägare och Katam finns redan i flera världsdelar, främst i Latinamerika och Sydostasien.

Katams produkter möjliggör större precision vid bland annat gallring, vilket ger bättre skötsel, större produktion och högre avkastning. Samtidigt bidrar de till att det globala nettoutsläppet av koldioxid minskar och skogens produktionsvärde ökar.

Med Katams mjukvara kan skogsägaren filma skogen med en vanlig smartphone eller med drönare. Via AI och computer vision identifierar mjukvaran väsentliga parametrar såsom enskilda träd, deras höjd, diameter, art och position. Den insamlade informationen analyseras och bearbetas till en kvalitetssäkrad rapport till skogsägaren, som får underlag till en bättre och mer precis skogsvård.

-  Katams datadrivna beslutsunderlag ger skogsbruket ökad volymtillväxt och avkastning och är till nytta för både samhälle och klimat, säger Jörgen Bodin, Investment Manager på Almi Invests Greentechfond. Bara i Sverige finns 300 000 skogsägare, vilket gör att vi ser betydande potential i Katams produkter.

Katams tjänster används redan av kunder både i Sverige och globalt och investeringen syftar främst till att skala upp affären till fler länder. Vidareutveckling av produktutbudet fortgår löpande och det finns planer att bredda till flera kundsegment inom kort.

-  Vi har under sista året genomfört ett tiotal piloter i främst Latinamerika och Sydostasien. Vår SaaS-lösning har visat sig fungera väldigt bra på tillväxtmarknader, trots att många länder varit hårt drabbade av Corona. Denna investering gör att vi nu kan möta den stora internationella efterfrågan på vårt högupplösta beslutsunderlag för effektivare skogsskötsel, säger Katams vd Krister Tham.

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.