2011-06-09 10:52Pressmeddelande

Almi Invests fond i östra Mellansverige öppnar upp för 175 Mkr i riskvilligt ägarkapital till Västmanlands växande företag

null

Det saknas alltför ofta riskkapital för ett företag som är i en tidig tillväxtfas.  Bland Västmanlands över 8.000 företag finns det många motiverade företagare med intressanta affärsidéer, inte minst inom robotics, automation, cleantech och mobila webbtjänster. Almi Invests nya fond är beredd att investera 175 Mkr i företag som vill och kan växa i Västmanland och östra Mellansverige. Hittills har man investerat i ett västmanländskt företag och målet är närmare tio investeringar under de närmaste åren.  – Har man en tillväxtpotential och vill skynda på sin expansion tillsammans med flera långsiktiga professionella ägare ska man vända sig till oss. Vi förstår företag som vill växa, vi kan regionen och här finns ingen ”Stureplansanda”, säger Johan Crona, investment manager hos Almi Invest.

Hoppas på 5-10 investeringar i Västmanland
Almi Invests nya fond, som för östra Mellansverige omfattar 175 Mkr, har skapats för att företag i en tidig expansionsfas med en riskprofil, som är för hög för vanliga banker och riskkapitalbolag. Företagen ska ha en långsiktigt uthållig tillväxtpotential och en ledning och ägare som är motiverade och hungriga att växa. Almi Invest är ett av få riskkapitalföretag, som lägger sig på en investeringsnivå mellan 2-10 Mkr. Investeringarna görs alltid tillsammans med en eller flera privata investerare. – Vi hoppas kunna göra fem till tio investeringar under de närmaste åren i Västmanland. Det är också bra om företagen inte bara växer i omsättning utan också på sikt kan skapa fler jobb i regionen, säger Johan Crona.

En gynnsam konjunktur för expansion
Almi Invest, som startade för bara två år sedan, verkar regionalt och förvaltar totalt en miljard kronor, varav 100 Mkr nu avsatts för östra Mellansverige. Alla investeringar sker tillsammans med privata traditionella riskkapitalbolag, utländska investerare och inte minst regionala investerare till exempel privatpersoner. I Västmanland finns många företag, som är sprungna från en global industri, inte minst i Västeråsområdet. Flera av dessa gynnas av den konjunkturbild som nu finns, vilket kan göra det gynnsamt att överväga en expansion. – Vår kompletterande roll gör att vi kan locka fram det lokala riskkapitalet, som vågar gå in när vi är beredda. Och vi kan få ut centralt investeringskapital till regionerna genom våra kontaktnät, säger Johan Crona.

Almi Invest
Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. www.almiinvest.se

För ytterligare information:
Johan Crona, Investment Manager, Almi Invest, mobil  073 984 31 35Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.