2020-02-13 14:36Pressmeddelande

15 miljoner till MediTuners digitala astmaapp

AthmaTuner app AthmaTuner app

Almi Invest investerar 3 miljoner kronor i MediTuner som i samarbete med Karolinska Institutet utvecklat appen AsthmaTuner. Genom appen kan personer med astma få automatiska behandlingsrekommendationer samtidigt som sjukvården avlastas. I emissionen på 15 miljoner deltar även en rad affärsänglar och Butterfly Ventures.

De flesta som har astma idag mår inte så bra som de skulle kunna göra då den optimala behandlingen varierar med dagsform och en rad andra faktorer som luftfuktighet, kontakt med allergener och aktiviteter. MediTuner har utvecklat den kliniskt validerade appen AsthmaTuner som är kopplad till en spirometer och ger användaren kontroll över sin astma. Patienter kan nu mäta nivån på sin astma och få automatiserade, individanpassade behandlingsrekommendationer direkt via appen.

- Astma drabbar 10 procent av Sveriges befolkning och över 50 procent av de som behandlas är felbehandlade. Bättre kontrollerad astma ger ökad livskvalitet såväl som kostnadsbesparingar för sjukvården och vi ser stora möjligheter för MediTuner att ta marknadsandelar globalt, säger Maria Tell, Investment Manager på Almi Invest.

Bolaget grundades av läkaren Henrik Ljungberg och specialistsjuksköterskan Björn Nordlund som forskat inom området och har sammanlagt 23 års erfarenhet av kliniskt arbete med astmapatienter. AsthmaTuner har europeiskt patent och är det enda verktyget som ger automatiska individanpassade behandlingsrekommendationer enligt läkares behandlingsplaner. Läkare har möjlighet att följa patienterna i realtid och prioritera de som behöver stöd i behandlingen av sin astma. Via en nyligen lanserad funktion kan även tiden till diagnos förkortas avsevärt. En nyligen publicerad studie i den välrenomerade tidskriften European Respiratory Journal (ERJ) visar att AsthmaTuner bland annat förbättrar symtomkontroll hos patienter med okontrollerad astma.

AsthmaTuner erbjuds via ett 60-tal specialist- och primärvårdskliniker inom både privat och offentlig sjukvård över hela Sverige. Även onlinekliniken MinDoktor erbjuder tjänsten nationellt, med digital uppföljning av läkare. Astmavården kostar ca 8 miljarder kronor i Sverige årligen. Globalt uppskattas 339 miljoner människor vara drabbade av astma och ca 1000 personer dör varje dag till följd av sjukdomen. Marknaden för digital vård inom luftvägssjukdomar beräknas vara värd 216-517 miljoner dollar år 2023.

- Investeringen går till fortsatt implementation av AsthmaTuner inom nordisk sjukvård för att därefter satsa på utvalda europeiska marknader, säger Eric Alhanko, vd på MediTuner.

För ytterligare information kontakta

Maria Tell, Investment Manager Almi Invest, tel 076 119 19 83, mail maria.tell@almiinvest.se
Eric Alhanko, vd Medituner, tel 073 317 27 24, mail eric.alhanko@medituner.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.