2021-05-26 10:30Pressmeddelande

Almi Invest investerar i OmMej som vill förbättra barns psykiska hälsa

Almi Invest investerar 2,8 miljoner kronor i OmMej, som utvecklar en digital plattform för kartläggning och uppföljning av barns psykiska hälsa. I den totala emissionen på 4,7 miljoner kronor deltar även privata investerare. Pengarna ska gå till produktutveckling, marknadsföring och säljaktiviteter.

Andelen unga i Sverige, som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom, har ökat stadigt de senaste decennierna och innefattar idag varannan 15-årig flicka och var fjärde pojke. Detta kan leda till ett liv av återkommande problem, om inte rätt insatser görs för barnet tidigt.

Nu har Malmöbaserade OmMej utvecklat en interaktiv, SaaS-baserad tjänst med utgångspunkt i barnets perspektiv. Tjänsten används för att identifiera barn och ungas behov och skapa enhetliga och systematiska underlag för att sätta in resurser tidigt.  OmMej vänder sig till alla aktörer som kommer i kontakt med barn och unga, såväl kommuner som regioner och privata utförare.

OmMej är både en app där barn och unga får svara på frågor om hur de har det, exempelvis i familjen, med kompisar och i skolan, och ett verksamhetssystem där den som bjudit in barnet får en sammanställning av svaren. OmMej är barnets berättelse i digitalt format, som styr insatser i till exempel skolan, BUP eller inom socialtjänsten.

-  OmMej är en del av digitaliseringen av välfärdssektorn och gör samverkan mellan aktörer och nivåer enklare, säger Anna Gisselsson, Investment Manager på Almi Invest. Den gör det lättare att säkerställa att barnet och dess familj får rätt insatser och stöd tidigt och på så sätt sparas stora resurser.

OmMej fick sin första betalande kund 2019. Av de ca 500 barn och unga som idag använt tjänsten anser 93 procent att OmMej är ett bra sätt att berätta hur de har det i sitt liv och sin vardag.

-  Tack vare denna investering kan vi nu ta första steget i vår marknadslansering, säger Nicolina Fransson, vd OmMej. Till att börja med siktar vi in oss på den svenska marknaden, men redan nästa år planerar vi en lansering i övriga Norden.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.