2022-04-08 06:10Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Hoting Innovations vars pappersförpackningar ersätter plasten

Almi Invest investerar 4,3 miljoner kronor i Hoting Innovations, som utvecklat en innovativ produktionsmetod för pappersbaserade förpackningar som ska ersätta plast. I emissionen på totalt ca 38 miljoner kronor deltar även privata investerare, både svenska och internationella. Pengarna ska användas till produktutveckling och en produktionsanläggning i Hoting.

Den globala förpackningsindustrin står inför en övergång från plast till förnybara material. Plast är fortfarande ett av de billigaste och mest mångsidiga förpackningsmaterialen, men de negativa aspekterna av plasten – som ju bygger på icke-förnybara ändliga fossila naturtillgångar – får allt större betydelse för både konsument och producenter.

En utmaning för industrin är att finna ett material som är hållbart, samtidigt som det har samma goda egenskaper som plasten. 

Här har Hoting Innovations en konkurrenskraftig produktionslösning som möjliggör högproduktiv tillverkning av engångsförpackningar av cellulosafiber som lämpar sig för produkter med höga krav på barriärförmåga och ytskikt, det vill säga en fullgod ersättare till plast. Hoting Innovations, vars produktionslösning är baserad på en egenutvecklad teknologi, kommer att tillverka och sälja lösningar till kunder i förpackningsindustrin.

Hoting Innovations har internationella ambitioner från start och har inlett ett samarbete med den internationella förpackningsgrossisten Bordex. I en första fas ska man bygga upp leveranskapacitet för både tillverkning och maskinförsäljning. Därefter skall man med hjälp av Bordex rulla ut i Europa och på sikt i USA och Kanada och därefter övriga marknader.

-  Behovet av att ersätta plasten i förpackningar är mycket stort och drivs på av både konsumentkrav och regleringar. Här har Hoting Innovations, med sin effektiva produktionsteknik och slutprodukter som klarar mycket högt ställda krav från marknaden, tveklöst stor potential, säger Mats Håkansson, Investment Manager på Almi Invest.

Planen är nu att starta upp tillverkning av maskiner i Vingåker samt att etablera en egen produktionsanläggning för slutprodukter i jämtländska Hoting. Syftet med anläggningen i Hoting är att fungera som demoanläggning för maskinkunder. Lanseringen i Europa påbörjas parallellt.

-  Tack vare denna investering kan vi nu dra igång vår tillverkning och försäljning på allvar, säger Per Larsson, vd Hoting Innovations.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.