2009-07-01 09:55Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Bluetest

null

Det nystartade Almi Invest gör sin första investering i det Göteborgsbaserade företaget Bluetest.
Almi Företagspartner har under våren etablerat det nya Almi Invest AB. Syftet är att öka tillgången på riskkapital för företag i tidiga skeden och företag i expansionsfaser. Nu gör Almi Invest sin första investering i Bluetest, ett företag som utvecklat en ny teknik för test av trådlösa produkter. Investeringen sker tillsammans med QuieTek, ett ledande Taiwanesiskt testföretag. Tillsammans investerar Almi och QuieTek 4 miljoner kronor.

Bluetest är ett snabbt växande bolag med en patenterad teknik att testa trådlösa produkter upp till 10 gånger snabbare och mer kostnadseffektivt än nuvarande tekniker. Bluetest teknik används av företag som utvecklar mobiltelefoner och laptops för att optimera viktiga prestanda som upp och nedlänkshastighet, täckningsområde och batterilivslängd. Tekniken förutspås bli dominerande för tester inom det mycket snabbt växande området trådlösa produkter. Bland Bluetests kunder återfinns idag 8 av de största mobiltillverkarna i världen och 3 av de största mobiloperatörerna.

Behovet av snabba och noggranna tester av trådlösa produkter ökar snabbt. I varje mobiltelefon finns ett stort antal små antenner vars funktion behöver optimeras. Antalet produkter som använder trådlös kommunikation ökar från att mest ha omfattat mobiltelefoner, WLAN routers och laptops till att även omfatta kameror, trådlösa kontroller för TV-spel, trådlösa sensorer, mp3-spelare med mera. För tillverkare av trådlösa produkter är test-tid ofta en flaskhals. Ju snabbare man kan optimera sina produkter, desto snabbare kan man sälja dem och därmed vinna marknadsandelar.

"Bluetests försäljning av testkammare till världsledande tillverkare i Japan, Korea, Taiwan, och USA har under de senaste två åren ökat mycket kraftigt och vi har periodvis fått anstränga oss utöver det vanliga för att hinna leverera i tid. Med de nya delägarna Almi Invest och QuieTek får vi ett välbehövligt finansiellt och tekniskt tillskott för att kunna fortsätta växa snabbt" säger Mats Andersson, vd Bluetest AB.

"Det här är ett utmärkt exempel på Almi Invests verksamhet. En investering i ett företag med stor tillväxtpotential men i ett tidigt skede där det privata riskkapitalet ofta har ett mindre intresse av att investera. Det är extra roligt att vår första investering sker i samarbete med en utländsk partner och att vi därmed lockat internationellt kapital till Sverige" säger Jan Bengtsson vd Almi Invest AB.

Om QuieTek
QuieTek är ett ledande Taiwanesiskt testföretag. Man erbjuder certifieringstester åt bl.a. mobil/laptop tillverkare i Taiwan och Kina. Man jobbar också som distributör av testkammare och testinstrument samt utvecklar och säljer egna testutrustningar. QuieTek grundades 1998 och har idag 304 anställda fördelat på Taiwan och Kina. För mer information: www.quietek.com

Om ALMI Invest
ALMI Invest erbjuder riskkapital genom regionala riskkapitalbolag. Investeringar ska ske i företag som kommit igenom etableringsfasen och står inför en expansion. Genom att överbrygga marknadsgapet på finansmarknaden bidrar ALMI Invest till regional och nationell tillväxt. Syftet är att i samarbete med kommersiella aktörer utveckla, förstärka och skapa värdetillväxt i företagen.

För mer information:
Jan Bengtsson, vd Almi Invest, tel 0708-60 47 71.
Mats Andersson, vd Bluetest 031-7786160, 0763-271370
Lars Mårdbrant, kommunikationsdirektör Almi Företagspartner, tel 070-314 34 34.
Mer info om Bluetest finns på www.bluetest.se

Almi Företagspartner
Almis uppdrag är att skapa tillväxt och förnyelse i näringslivet genom finansiering i kombination med affärsutveckling. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att fler företag ökar sin konkurrenskraft och tillväxt. Almi, som ägs av staten tillsammans med regionala ägare, består av moderbolaget och 19 regionala bolag.

 

 


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.