2021-05-17 10:13Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Ecohelix teknik för biobaserade polymerer

Almi Invest Greentech investerar åtta miljoner kronor i Ecohelix, som utvecklat en metod för att producera miljövänliga bio-polymerer från restprodukter vid massatillverkning. I emissionen på totalt 20 miljoner kronor deltar också Molindo Energy samt och en liten grupp erfarna privata clean tech-investerare. Pengarna ska användas till produktutveckling, rekryteringar samt till att förbereda teknologin och företaget för kommersialisering i stor skala.

Många branscher försöker hitta ersättare till material som har fossilt eller på annat sätt ifrågasatt ursprung, till exempel fossil olja, aluminium och palmolja. Samtidigt har pappers- och massaindustrin problem med att 50 procent av trädets beståndsdelar inte kan användas och kostar pengar att omhänderta.

Nu har Ecohelix utvecklat och patenterat en banbrytande metod, som utnyttjar naturens egna enzymatiska process, för att omvandla restprodukterna lignin och hemicellulosa från massabruk till högpresterande och biologiskt nedbrytbara polymerer. Polymeren kan sedan vidareförädlas för att ersätta en mängd olika material, exempelvis plaster, latex, stärkelse, aluminium, fossila polymerer och palmolja som används vid produktion av exempelvis livsmedelsförpackningar, lim, målarfärg, kartong och papper.

Fördelarna med att ersätta dessa produkter med Ecohelix material är bättre produkt- och miljöprestanda. Ecohelix bio-polymer är förnybar, biologiskt nedbrytbar, har lågt koldioxid-avtryck samt är inte baserad på gröda som annars skulle kunna användas till föda. De erbjuder också ett alternativ till dagens plaster som oftast är oljebaserade.

-  Alla dessa användningsområden har betydande marknadspotential eftersom efterfrågan på biobaserade och hållbara produkter bara ökar, säger Boris Gyllhamn, Investment Manager på Almi Invest Greentech. Dessutom ger Ecohelix massabruken en förbättrad lönsamhet då processen även väntas innebära en kapacitetsökning för bruket. Detta är ett perfekt exempel på en win-win situation genom industriell symbios.

Ecohelix kommer att tillverka sitt material i egen regi i samarbete med massabruk för att få smidig tillgång till råvaran – massabrukets sidoström. Ecohelix har precis etablerad en helautomatisk demonstrationsanläggning hos Domsjö Fabriker, i syfte att verifiera produktionstekniken i semikommersiell skala (som en del av EU-finansierad projekt VEHICLE). I nästa steg planeras en första fullskalig anläggning.

-  Tack vare denna investering kan vi nu ta viktiga steg mot kommersiell etablering i stor skala, säger Petri Oinonen, vd, grundare och uppfinnare av Ecohelix teknik. Vår produkt ersätter råoljebaserade råvaror och bidrar till att lösa den globala utmaningen med att minska fossila koldioxidutsläpp. Vår målsättning är hög. Om tre år siktar vi på att vara världsledande inom utveckling och produktion av biopolymerer tack vare vår patenterade teknik, vårt aktiva partnernätverk samt våra kunniga investerare.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.