2018-12-21 10:39Pressmeddelande

Almi Invest och Midroc New Technology investerar i vågkraftsbolaget CorPower Ocean i runda om totalt 24 miljoner

CorPowers vågkraftverk i havetCorPowers vågkraftverk i havet

Almi Invest investerar 5 miljoner kronor i CorPower Ocean, som utvecklat ett system för att generera energi från havsvågor. I emissionen om totalt 24 miljoner kronor deltar även Midroc New Technology med 5 miljoner kronor samt existerande ägare. Emissionen är en del i ett större finansieringspaket för att demonstrera bolagets teknik i kommersiell skala fram till 2023.

 

Det finns två stora utmaningar inom vågkraft – stormöverlevnad och effektiv elproduktion i normala väderförhållanden. För att överleva tuffa förhållanden har vågkraftverk historiskt blivit stora, tunga och dyra i förhållande till mängden el de kunnat producera. CorPowers teknik har visats kunna generera fem gånger mer energi per ton än tidigare kända lösningar, vilket ger goda förutsättningar för vågkraft att bli en konkurrenskraftig energikälla. Nyckeln till detta är innovativa lösningar som gör kraftverken ”transparenta” i stora stormvågor - och därmed undviker stora krafter och som annars riskerat slita sönder dem - kombinerat med styrteknik som förstärker produktionen i normala vågförhållanden.

 

- Energi från havet är en viktig förnyelsebar energikälla som kan komplettera el producerad från sol och vind. Vi ser att CorPower har en teknologi och ett team med överlägsen potential att bemästra de mycket krävande förhållanden som vågkraftverk utsätts för ute på havet, säger Markus Hökfelt, fondchef på Almi Invests GreenTech-fond.

 

- Vi är mycket glada över att få in kunniga ägare med erfarenhet från sektorn som delar vår stora vision kring havsenergi. CorPower har sedan 2012 arbetat hårt för att stegvis bevisa vår teknik, och vi ser nu fram emot att ta nästa steg i kommersiell skala, säger Patrik Möller, VD och medgrundare på CorPower Ocean.

 

- Vår ambition är att investera i banbrytande teknologier som har kapacitet att bidra radikalt till omställningen till hållbar energiproduktion. Vi ser att tekniken som CorPower har utvecklat stämmer väl överens med den ambitionen, säger Göran Linder, VD Midroc New Technology.

 

Tekniken i CorPowers vågkraftverk har sin grund i Stig Lundbäcks arbete kring hjärtats pumpfunktioner, samt 30 års forskning inom vågenergi vid NTNU i Trondheim. Under 2016-2018 har bolaget bevisat och certifierat sin teknologi med ett verk i halvskala som genomgått riggtester i Stockholm följt av havstester vid European Marine Energy Centre på Orkney-öarna utanför norra Scotland.

 

I rundan deltar även Inno Energy och Kompligens m.fl. existerande ägare. För kommande demonstration i fullskala har ytterligare finansiering säkrats från bl.a. Energimyndigheten.

 

För ytterligare information kontakta

Markus Hökfelt, Fund Manager Almi Invest, tel 070-576 82 76, markus.hokfelt@almiinvest.se

Patrik Möller, VD CorPower Ocean, tel 070-177 21 01, patrik.moller@corpowerocean.com

Göran Linder, VD Midroc New Technology, tel 070-426 13 02, goran.linder@midroc.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, maria.kessling@almiinvest.se

 

Högupplösta bilder:

https://www.dropbox.com/sh/7t2ptltvc468t8j/AABRH1q3KFClLsp3MF4arOu7a?dl=0


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.