2015-06-26 07:15Pressmeddelande

Almi Invest reser 150 miljoner till ny regional riskkapitalfond

null

Almi Invest (tidigare SamInvest) reser en ny fond för investeringar i tidiga tillväxtföretag i Jämtland och Västernorrland. Finansiärer till fonden är Region Jämtland Härjedalen, Länsstyrelsen Västernorrland, Almi Företagspartner samt EUs strukturfond. Pengarna ska investeras i minst 45 nya företag med sikte på att skapa 200 nya arbetstillfällen. Den nya fonden kommer att påbörja sin verksamhet redan i oktober.

– Brist på riskkapital är ett känt hinder för företag att kunna växa. Vår roll är att investera i tidiga skeden och öka tillgången på riskkapital. Den nya fonden betyder att regionen har stärkt tillgången på riskkapital för tidiga tillväxtbolag de kommande 6 åren, säger Eva Nordlander, Fund Manager för Almi Invest Mitt AB (tidigare SamInvest).

I befintligt fondprojekt har Almi Invest (tidigare SamInvest) tillsammans med medinvesterare investerat 285 miljoner i riskkapital i 36 företag i regionen. Bland portföljbolagen finns exempelvis timråföretaget Artboard, arifiQ i Sollefteå, Funäsdalens Berg & Hotell samt Marsblade i Östersund.

- Modellen att saminvestera med privata aktörer har varit framgångsrik. Hittills har vi växlat upp varje investerad krona i regionen med ytterligare 2 kronor från privata investerare, säger Eva Nordlander.

SamInvest byter namn till Almi Invest Mitt AB

Vid årsstämman den 25 juni beslutade ägaren Almi Företagspartner Mitt AB att SamInvest ska byta namn till Almi Invest Mitt AB. Det nya namnet innebär inga förändringar i övrigt, varken gällande ägandet i portföljbolagen eller för inriktningen på verksamheten.

– Fördelarna med namnbytet är flera, säger Eva Nordlander, framförallt tror vi att det underlättar kontaktskapandet och öppnar dörrar till nätverk av privata investerare och exitaktörer utanför regionens gränser. Dessutom kan vi fullt ut dra nytta av de organisatoriska fördelar som det innebär att ingå i den nationella sfären av Almi Invest-bolag.

Stolt tioåring

SamInvest har en stolt tioårig historia. Bolaget startade 2005 för att för första gången i Sverige pröva möjligheten att använda EU-kapital och offentligt kapital som riskkapital. Satsningen har därefter stått modell för den nationella riskkapitalverksamhet som etablerats inom Almi Invest.

- Utan modiga initiativ från personer på länsstyrelserna i regionen, dåvarande Nutek och de regionala Almi-bolagen hade det inte kunnat ske. Jag vill rikta ett stort tack till alla som varit med och gjort resan möjlig, avslutar Eva Nordlander.

Ytterligare information:
Eva Nordlander, Fund Manager, Almi Invest Mitt, mobil 070-246 74 79, e-post eva.nordlander@almi.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, mobil 076-880 88 10, e-post maria.kessling@almi.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.