2019-04-15 21:15Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Haldors digitala skolverktyg

Almi Invest investerar i Haldors digitala skolverktyg Grundarteamet i Haldor med vd Sara Zetterberg i spetsen!

Almi Invest investerar 1,5 miljoner kronor i Haldor, som utvecklar digitala pedagogiska verktyg för lärare och elever. I emissionen på totalt 3 miljoner kronor deltar också Andreas Eng. Pengarna ska gå till marknadsexpansion i Sverige och övriga Europa.

Haldors användarvänliga och tidsbesparande pedagogiska verktyg är helt integrerade i molntjänsten Microsoft Office 365 och då i synnerhet Teams for Education.

Tjänsterna finns för målgrupperna förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. De är kopplade till aktuella läroplaner och kunskapskrav som enkelt integreras i det pedagogiska arbetet.

Med hjälp av Haldors tjänster kan lärarna göra planeringar, lägga upp elevuppgifter, dokumentera aktiviteter, ge feedback, göra bedömningar och få en överblick på grupp- och individnivå.

Haldor är ensam om att erbjuda en lärplattform där användarna kan stanna kvar i Microsoft Teams for Education. Därmed slipper de växla mellan olika miljöer, vilket gör att en lärare kan spara flertalet timmar i veckan på minskat administrativt arbete.

  • EdTechmarknaden är en av de snabbast växande marknaderna i världen, bland annat eftersom skolan behöver enkla verktyg för att nå digitaliseringsmålen, säger Eva Nordlander, fund manager på Almi Invest. Här ligger Haldor väl positionerat med sin innovativa tjänst, som förenklar pedagogernas arbete.

  • Trots att Haldor redan åstadkommit mycket står man bara i början av något som kan bli riktigt stort, säger Andreas Eng. Det ska bli mycket spännande att få vara med på denna resa.

Bolaget har ett nära samarbete med Microsoft kring försäljning och marknadsföring och har utnämnts till ”Partner of the Year” för Sverige och ”Best Teams integration”.

  • Vi är mycket glada över att ha fått in Almi Invest och Andreas Eng som nya investerare, säger Haldors vd Sara Zetterberg. Med investerarnas kapital och kompetens ombord kan vi ta nästa steg i vår utveckling. Vi får också möjlighet att förstärka styrelsen och välkomnar Bengt Anderson som ny styrelseordförande.

För ytterligare information kontakta
Eva Nordlander, fund manager Almi Invest, tel 070 246 74 79, mail eva.nordlander@almiinvest.se
Sara Zetterberg, vd och grundare Haldor, tel
070 656 06 06, mail sara@haldor.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och finansieras av EU och regionala ägare.