2021-11-22 10:01Pressmeddelande

Almi Invest säljer sitt innehav i Gårdsfisks klimatsmarta fiskuppfödning

Almi Invest säljer hela sitt innehav motsvarande ca 12 procent av kapital och röster i Gårdsfisk, som utvecklat ett helt nytt, hållbart system för fiskodling på land. Köpare är HKScan och Axel Johnsons investeringsbolag Novax, som går in som nya delägare i samband med en större kapitalanskaffning i Gårdsfisk. Almi Invest, som varit delägare i bolaget sedan 2016, gör därmed en lyckad exit.

Skånebaserade Gårdsfisk har byggt upp en klimatsmart fiskuppfödning på land, som inte utarmar fiskbestånden i haven. I deras integrerade lant- och vattenbruk föder de upp fiskar som äter högre andel vegetabilier, vilket gör dem både robusta (ingen antibiotikaanvändning) och mer klimatsmarta än annan odlad fisk. 2020 utnämndes Gårdsfisk till Årets klimatbonde av Svenskt Sigill Klimatcertifierad och tidigare i höstas fick de Livsmedelspriset 2021.

Med det nya kapitalet ska Gårdsfisk accelerera produktion, teknologisk utveckling och distribution för att göra det ännu enklare för svenska konsumenter att få tillgång till både god och hållbart producerad fisk.

Almi Invest investerade i Gårdsfisk 2016, då bolaget befann sig i ett mycket tidigt skede. Innehavet har nu avyttrats till en försäljningslikvid om fem gånger investerat kapital.

-  Det har varit fantastiskt spännande att följa Gårdsfisks resa från första yngelleverans till att nu bli del av den nya husmanskosten. Det känns mycket bra att kunna lämna över till aktörer som kan bidra till att få ut Gårdsfisks hållbara och riktigt goda fisk till alla, säger Ann-Sofie Hörlin, Investment Manager på Almi Invest.

Scans samarbete med Gårdsfisk innefattar försäljning, distribution och produktion av fiskköttbullar. Det innebär också en möjlighet att kunna erbjuda HKScans leverantörer, de svenska gårdarna, möjlighet till diversifiering av verksamheten.

-  Vår vision är att erbjuda konsumenterna världens mest hållbara fisk. Samarbetet med HKScan är en viktig förutsättning för att uppnå den visionen. Det innebär att vi kan öka både vår produktionsbas, gårdarna, och distributionen av våra produkter till en bred målgrupp över hela Sverige, säger Johan Ljungquist, VD och grundare, Gårdsfisk.

Vid sidan av HKScan ansluter även investeringsbolaget Novax till ägarskaran tillsammans med befintliga ägare, såsom LRF Ventures.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.