2016-10-21 11:23Pressmeddelande

​​Almi Invest tar in 650 miljoner till ny nationell riskkapitalfond inom GreenTech

null

Idag har Almi Invest och Tillväxtverket slutit avtal kring en ny nationell fond för investeringar i innovativa små- och medelstora företag. Fonden inom GreenTech området riktar sig till produkter och tjänster som har en CO2 reducerande effekt. Investeringar kommer att göras inom områden såsom t ex förnyelsebar energi, smarta nät, biogas, agritech, avancerade miljövänliga material och sensornätverk. Kapitalet ska investeras i ett 50-tal bolag fram till 2023. Medfinansiärer till fonden är Almi Företagspartner, Almi Invest, Energimyndigheten och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden.

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare och finns i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag. Sedan 2009 har Almi Invest investerat ca 1,7 miljarder kronor i tidiga tillväxtföretag och 2015 restes en ny regional fondgeneration på ca 1,3 miljarder kronor. Idag signeras fondavtal för en ny nationell fond inom GreenTech på 650 miljoner kronor.

Behovet av riskkapital inom sektorn energi- och miljö är större än i många andra sektorer. Barriärer såsom stort kapitalbehov, lång kommersialiseringsprocess och svårbedömda risker på grund av regleringar, är faktorer som orsakat kapitalbrist vilket skapat behovet av en särskild fond inom GreenTech.

  • Vi är stolta över att ha fått förtroendet att äga och driva en fond med investeringsfokus inom ett viktigt framtidsområde för Sverige. Med vårt stora investerarnätverk, vår närvaro i hela landet och strategiska samarbetspartners kan vi göra skillnad för nya tillväxtföretag inom GreenTech där det idag är brist på riskkapital. Planen är att fonden är bemannad och redo att investera under första kvartalet 2017, säger Mikael Karlsson, vd på Almi Invest

Syftet med fonden är att överbrygga det marknadsgap som finns mellan efterfrågan och tillgång på riskkapitalinvesteringar i innovativa företag som bidrar till reducering av klimatgaser.

  • Det här är ett stort steg i omställningen till ett hållbart energisystem. Som delfinansiär och samarbetspartner i nya GreenTech fonden kommer vi att kunna bidra med både expertis och inflöde av investeringsobjekt på ett sätt som styrker hållbar samhällsutveckling och tillväxt, innovationer och svenska exportmöjligheter, säger Energimyndighetens generaldirektör Erik Brandsma

Här är tre exempel på portföljbolag som Almi Invest har investerat i inom GreenTech i nuvarande fonder:

Ett företag är D-Laboratory som arbetar med digitalisering av elnätet och erbjuder elnätsbolag detektering och analys av felindikatorer i elnäten och kan skydda mot att abonnenter får strömavbrott. Ett annat exempel är Gårdsfisk som säljer ett ekologiskt fiskodlingssystem för fiskodling på land, nära konsumenter och återföring av gödning till lantbruk. Ett tredje exempel är Ferroamp som har utvecklat en smart energihubb som är hjärnan i ett lokalt likströmsnät som sammanbinder solceller med energilager och energiförbrukare. Det ger lägre energiförluster och ett kostnadseffektivt skalbart nät.

För ytterligare information kontakta:
Mikael Karlsson, vd Almi Invest, mobil 070-916 46 10, e-post mikael.karlsson@almiinvest.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, mobil 076-880 88 10, e-post maria.kessling@almiinvest.se

Boris Gyllhamn, telefon 016-544 21 57, e-post boris.gyllhamn@energimyndigheten.se

Ole Westberg, Presschef, telefon 016-544 20 36, ole.westberg@energimyndigheten.se

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i tidiga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser i innovativa bolag med internationell marknadspotential. Vi finns över hela landet med 8 regionala fonder och 15 kontor. Portföljen består idag av 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.