2020-10-20 05:35Pressmeddelande

Almi Invest investerar i PharmNovo som botar kronisk smärta

Almi Invest investerar 6,5 miljoner kronor i läkemedelsbolaget PharmNovo, som utvecklar en ny behandling mot kronisk smärta. I emissionen på totalt ca 22 miljoner kronor deltar också Scietys investerarnätverk. Pengarna ska användas till regulatoriska studier samt till marknadsföring.

Långvarig smärta är ett stort folkhälsoproblem. Trots detta är det ett område som hanteras bristfälligt och ofta underbehandlas. Dagens opioidbaserade läkemedel är inte så effektiva och kan dessutom ge allvarliga biverkningar med hög missbruksrisk. I USA har den stora användningen av opioider mot smärta lett till ett utbrett läkemedelsberoende och vuxit till ett allvarligt samhällsproblem.

Nu har PharmNovo utvecklat en läkemedelskandidat för smärtlindring baserad på icke beroendeframkallande opioider. PharmNovos läkemedelskandidat PN6047 stoppar kronisk smärta utan de oönskade biverkningar som är förknippade med konventionella opioider.

Bolaget fokuserar på nervsmärta, en form av kronisk smärta som drabbar miljontals människor i hela världen varav cirka 10 procent av Europas befolkning. Den kan uppkomma till följd av exempelvis cancer, diabetes, bältros, ryggmärgsskada och stroke och orsakar stort personligt lidande. Vanligtvis behandlas nervsmärtan med antidepressiva eller antiepileptiska läkemedel men de ger endast effekt för ungefär hälften av personerna och är förenade med allvarliga biverkningar.

-  PharmNovos koncept är baserat på de senaste forskningsupptäckterna kring opioidsystemet, säger Helen Pettersson, Investment Manager på Almi Invest. Idag saknas riktigt bra läkemedel mot nervsmärta och här har PharmNovo, med sin nya unika behandling, goda möjligheter att bli först på marknaden.

PharmNovos koncept är sprunget ur ett läkemedelsutvecklingsprojekt från AstraZeneca. Bolaget befinner sig i en tidig fas, där de kliniska studierna ännu inte påbörjats.

-  Vi är mycket glada över att ha rest 22 miljoner kr från Sciety-nätverket, ALMI Invest och befintliga aktieägare. Det nya kapitalet möjliggör nu produktion av vår kandidat PN6047 och genomförande av regulatoriska toxikologi-studier med målet att nå kliniska studier i början på 2022, säger Per von Mentzer, vd för PharmNovo.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.