2018-12-10 10:48Pressmeddelande

Almi Invest investerar 2 miljoner i cybersäkerhetsföretaget Debricked

Almi Invest investerar 2 miljoner kronor i Debricked, som utvecklat en SaaS-baserad tjänst för hantering av sårbarheter i källkod. I emissionen om totalt 5,3 miljoner kronor deltar även LU Holding och privata investerare. Kapitalet kommer att användas till att vidareutveckla företagets tekniska plattform och försäljning.

Debricked har tagit fram en SaaS-baserad tjänst för övervakning och hantering av säkerhetsproblem i mjukvarukod, med initialt fokus på open source-mjukvara, som används bland annat i webbtjänster och olika uppkopplade IoT- produkter och tjänster. Eftersom open source-mjukvara utvecklas av mängder av fristående aktörer över hela världen, loggas information om eventuella säkerhetsproblem i olika databaser och i andra forum som kan vara svåra att hålla koll på för det enskilda företaget. Med hjälp av bland annat AI ger tjänsten möjlighet för användaren att mycket snabbt få relevant information och därmed kunna agera på en uppkommen hotbild.

- Säkerhetsutmaningar i öppen källkod är ett växande problem och Debricked erbjuder en effektiv lösning för kunden genom att identifiera relevanta säkerhetshot i mjukvara och att ge råd kring hur dessa hot kan undanröjas. Vi ser en stor potential i Debricked - i en värld där allt fler maskiner och andra prylar är uppkopplade och där säkerhet och integritet är viktiga finns ett stort behov av effektiva cybersäkerhetslösningar, säger Marcus Skärbäck, Investment Manager på Almi Invest.

Debrickeds analysverktyg kan användas i kundens produktutvecklingsfas men även löpande för att underhålla säkerheten i befintliga produkter. Bolaget är en avknoppning från forskningsprojektet Seconds, Secure Connected Devices vid LTH, som drivits i samarbete med bland andra Axis, Ericsson, Advenica och SICS. Marknaden för tjänster kopplade till open source-mjukvara uppgick till drygt 11,4 miljarder USD under 2017 och väntas växa till över 32 miljarder USD under 2022.

– Varje företag som utvecklar mjukvara eller produkter med mjukvara integrerad behöver hålla koll på säkerheten i sin kod. Hittills löser många storbolag behovet genom att ta in specialiserade cybersäkerhetskonsulter – som är både få och dyra eller genom att använda verktyg som inte löser kundens hela problem på ett tillfredsställande sätt. Vi är glada att få in Almi Invest som ägare, nu när vi går in i nästa fas och ska lansera vår lösning på bred front, det känns som en kvalitetsstämpel, säger Daniel Wisenhoff, VD för Debricked.

Kapitalet kommer att användas till förstärkning av teamet, samt till att vidareutveckla företagets tekniska plattform. Utöver nyemissionen har bolaget beviljats 1,7 MSEK från Vinnova i samband med två forskningsprojekt som bolaget ämnar genomföra med bl.a Axis & Securitas.

För ytterligare information kontakta 
Marcus Skärbäck, Investment Manager Almi Invest, tel 0709 145 159, mail marcus.skarback@almiinvest.se 
Daniel Wisenhoff, VD Debricked, tel 0707-797170, mail daniel.wisenhoff@debricked.com 
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.