2021-12-21 12:10Pressmeddelande

Almi Invest säljer sitt innehav i Ferroamp

Almi Invest har sålt hela sitt kvarvarande innehav, motsvarande 2,6 procent av kapital och röster, i snabbväxande miljöteknikbolaget Ferroamp Elektronik. Den totala köpeskillingen på drygt 46 miljoner kronor ger en säljmultipel på 7 gånger investerat kapital. Ferroamp är noterat på Nasdaq First North och Almi Invests innehav har avyttrats i omgångar via börsen.

Ferroamp utvecklar modulära system och tekniska plattformar för energilagring. Lösningarna används huvudsakligen i fastigheter, men även i integration med laddning av diverse elfordon. Största delen av verksamheten bedrivs på den nordiska marknaden.

Almi Invest investerade i Ferroamp 2015. Bolaget noterades 2019 och har sedan dess femfaldigat sitt börsvärde och värderas nu till över 1 miljard kronor.

-  Ferroamp har en stark och unik teknologi som kan bli en viktig del i utvecklingen av framtidens energihantering. När vi investerade i bolaget 2015 hade de en lovande teknik i tidig fas av sin marknadslansering. Idag är det ett etablerat bolag i stark tillväxt med goda framtidsutsikter. Vi är mycket nöjda med denna investering, men det är inte vår roll att vara delägare i noterade bolag över tid. Nu frigör vi kapital som vi kan återinvestera i nya lovande startups, säger Tor Kihlberg, Investment Manager på Almi Invest.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3,5 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.