2019-06-17 09:02Pressmeddelande

Almi Invest investerar i MAQs unika vibrationsdämpare

MAQs unika vibrationsdämpareMAQs vibrationsdämpare kan användas på existerande verktyg.

Almi Invest investerar två miljoner kronor i MAQ, som utvecklat en produkt som automatiskt minskar vibrationerna vid skärande bearbetning såsom svarvning, fräsning och borrning. I emissionen på totalt nära sex miljoner kronor deltar även Innoenergy och ett antal privata investerare. Pengarna ska gå till vidare produktutveckling och uppbyggnad av säljkanaler.

MAQ:s unika vibrationsdämpande produkt kan användas för existerande verktyg inom skärande bearbetning. Den består av ett material vars elasticitet ändras beroende på vibrationernas frekvens. Den patentsökta produkten är därmed självjusterande, vilket bidrar till ett bredare användningsområde samt ökad effektivitet och därmed lägre produktionskostnader.

Det finns redan flera olika metoder för att minska vibrationerna vid arbeten i metallmaterial, men dessa kräver mer tidskrävande injusteringar och underhåll.

MAQs lösning har potential att leverera stora förbättringar vid industriell metallbearbetning, säger Marcus Boijemyr, Fund Manager på Almi Invest. Bolaget befinner sig i ett av Sveriges styrkeområden och produkten har stor teknisk höjd och ger bättre slutresultat till en lägre kostnad.

MAQ, som har sitt ursprung i forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), går till marknaden genom att sälja verktygen via distributörer. På längre sikt kommer tekniken bli tillgänglig för integration även i andra tillverkares verktyg.

Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg och även öka takten i vår utveckling, säger MAQs vd Torbjörn Nordström. Vi etablerar för närvarande ett globalt nätverk av distributörer och har redan kommit igång med försäljning av verktyg för svarvning och kommer under hösten lansera produkter för fräsning.

För ytterligare information kontakta

Marcus Boijemyr, Fund Manager Almi Invest, tel 0702-44 16 44, mail marcus.boijemyr@almiinvest.se

Torbjörn Nordström, vd MAQ, tel 0704-86 97 82, mail torbjorn@maqab.com

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.