2021-10-28 08:55Pressmeddelande

Almi Invest investerar i ApoGlyx nya behandling mot sepsis

Almi Invest investerar tre miljoner kronor i Lundabaserade ApoGlyx, som utvecklar ett nytt läkemedel mot sepsis. I emissionen på totalt sex miljoner kronor deltar även privatinvesterare från Sverige och Danmark. Pengarna ska användas till att välja ut vilken läkemedelssubstans som bolaget ska ta vidare till kliniska studier.

Sepsis, eller blodförgiftning, är ett globalt hälsoproblem med mycket stora medicinska behov. Det är ett mycket allvarligt tillstånd som orsakas av en kraftig inflammatorisk reaktion i hela kroppen. Dödligheten är hög och trots stora ansträngningar har forskningen ännu inte lyckats ta fram något effektivt botemedel mot de livshotande effekterna av svår sepsis och septisk chock.

Nu har ApoGlyx tagit fram en substans, som på sikt kan bli ett helt nytt sätt att behandla sepsis. Substansen behandlar kroppens självförstörande överreaktion på infektionen i stället för de organismer som orsakar infektionen. Detta ökar sannolikheten att kunna få effekt i flera olika patientgrupper.

Bolaget, som ännu är i en tidig, preklinisk fas, har ett starkt patentskydd och kommer nu att använda kapitalet från emissionen till att genomföra fortsatt validering av bolagets läkemedelssubstans och därefter toxikologiska studier.

-  ApoGlyx unika målmolekyl kan innebära ett nytt sätt att behandla sepsis, som är i skriande behov av förbättrade behandlingsmetoder, säger Helen Pettersson, Investment Manager på Almi Invest. Om bolaget lyckas ta detta vidare till framgångsrika kliniska prövningar ser vi en stor potentiell nytta både för individen och för samhällsekonomin, samtidigt som det blir en bra investering för oss.

Det långsiktiga målet med projektet är att driva substansen fram till klinisk proof of concept i människa och därefter licensiera ut eller sälja projektet.

-  Vi ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Almi Invest. Det nya kapitalet kommer att tillåta oss att utveckla vår mest avancerade molekyl till obligatoriska prekliniska toxikologiska tester, säger Michael Rützler, vd på ApoGlyx.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.