2017-10-23 08:10Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Neosense Technologies

null

Almi Invest investerar en miljon kronor i nystartade Neosense Technologies. Bolaget utvecklar en lösning som realtidsmäter syrehalten i blodet hos mycket för tidigt födda barn, något som är avgörande för om barnet ska utvecklas normalt. I emissionen på totalt 2,8 miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska användas bland annat till att ta fram en CE-märkt produkt som kan användas inom sjukvården i Europa.

Barn som föds före vecka 32 behöver intensivvård eftersom de är allmänt underutvecklade vid födseln. Lungfunktionen utvecklas sent under graviditeten och barn som föds för tidigt har i ofta problem med syresättning. De får därför andningshjälp med syrerik luft för att undvika komplikationer orsakade av låg syresättning. Det är dock avgörande att kontrollera syresättningen inom exakta gränser för att minska risken för komplikationer och samtidigt minska risken för ögonskador som idag drabbar 30 % av dessa barn.

Detta kräver noggranna och kontinuerliga mätningar, vilket är svårt med dagens teknik. Neosense har utvecklat en lösning på detta problem i form av en kateter försedd med en sensor, som förs in till barnets centrala blodcirkulation via en navelartär. Katetern är kopplad till en monitor som mäter och visar den exakta syrehalten. På så sätt kan vårdpersonalen hela tiden ha kontroll och se till att syrenivån ligger rätt.

- Detta är betydligt bättre än dagens metoder, som inte är exakta och där man måste ta ständiga blodprov på barnet för att kontrollera syrehalten, säger Pär Nordström, Investment Manager på Almi Invest. Neosense’s unika produkt har stor potential och kan lösa ett stort kliniskt problem.

Neosense kommer nu att använda emissionskapitalet till att slutföra utvecklingen av produkten och att genomföra en klinisk prövning.

- Denna investering är ett stort steg mot marknadslansering för oss, säger Neosense’s vd Kenneth Danehorn. Nu kan vi fokusera på att utveckla vår första produkt mot neonatalmarknaden. I nästa steg ser vi möjligheter även inom allmän intensivvård, annan specialiserad intensivvård och operation.


För ytterligare information kontakta
Pär Nordström, Investment manager Almi Invest, tel 072-513 06 06, mail par.nordstrom@almiinvest.se
Kenneth Danehorn, vd Neosense, tel 072-569 32 42, mail kdanehorn@neosene-technologies.com
 

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.