2013-06-03 12:41Pressmeddelande

Almi Invest såddinvesterar i Episentec: Nytt svenskt teknikkoncept för biokemi- och läkemedelsforskning lanseras nu internationellt

null

Det svenska bioteknikföretaget Episentec satsar nu på en internationell lansering av sina nya reagens för optiska biosensorinstrument. Dessa reagens ökar känsligheten i analyserna vilket ger stora fördelar vid t.ex. läkemedelsutveckling. Det kommer att ske genom att Almi Invest tillsammans med flera investerare nu går in med kapital i företaget. Det betyder att företaget kan fortsätta en redan framgångsrik kommersialisering. - Vi har en stark tro på att våra produkter kommer att bidra till att effektivisera och förenkla utvecklingen av nya läkemedel, säger företagets VD Anders Hanning. Allan Asp, som är Investment Manager på Almi Invest, östra Mellansverige säger att företaget är ett skolboksexempel på hur Almi följer och stöttar bolag under deras utveckling.

Förbättrar prestandan

Episentec har under de senaste åren genomfört utveckling och pilotkundstestning av teknikkonceptet Label-Enhanced SPR (färgförstärkt SPR). Det är en teknik som kraftigt förbättrar prestandan hos optiska biosensorinstrument baserade på så kallad ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR). – Vi är glada att ha fått denna chans att investera i Episentec, säger Allan Asp, Investment Manager på Almi Invest, östra Mellansverige. Företaget har en mycket skarp teknisk kompetens. Vi är övertygade om att deras koncept, Label-Enhanced SPR, kommer att utöka tillämpningsbredden för optiska biosensorer avsevärt. Det är också noterbart att utvecklingen av biosensorteknik historiskt sett har en stark tradition i Sverige.

Nära samarbete med Uppsala Innovation Centre

Allan Asp har följt Episentec sedan 2010 då Almi Invest första gången hjälpte företaget med ett mindre bidrag. Han tycker att utvecklingen av Episentec är ett idealscenario.  – I processen har vi också haft ett nära samarbetat med Uppsala Innovation Centre som är en av de främsta inkubatorerna i Sverige. Vi har fortsatt starkt förtroende för Episentecs affärsidé och går därför vidare med denna såddinvestering, säger han.

Utökade insatser på marknadsföring

Den lyckade finansieringsrundan gör att Episentec kan fortsätta in i en expansionsfas med inriktning på den internationella marknaden. Det är något som företagets vd, Anders Hanning, ser fram emot.

– Vi utökar våra insatser inom marknadsföring och försäljning och inom tekniskt kundstöd. Kundfokus ligger på användare av biosensorinstrument inom biokemisk forskning i allmänhet och inom läkemedelsutveckling i synnerhet.

Om Almi Invest Såddkapital

Almi Invest Såddkapital tar hög risk och är ofta den första externa investeraren. Här har vi en viktig roll som tidig investerare där bristen på kapital är stor. Våra investeringar kan till och med ske innan företagen har fått sina första kunder. Vi erbjuder ett nätverk som består av nationella och internationella partners samt följdinvesterare. Vårt team av kunniga Investment Managers har lång erfarenhet och är vana vid de svåra utmaningar som bolagsbyggande i tidig fas innebär. Vi är en branschoberoende investerare där huvuddelen av våra investeringar är inom IT, Miljöteknik, Industri och Life Science

Om Episentec

Episentec är ett svenskt bioteknikföretag grundat 2010 av forskare med omfattande erfarenhet av utveckling och tillämpningar av biosensorer. Med teknikkonceptet Label-Enhanced SPR förbättras optiska biosensorinstruments prestanda avsevärt samtidigt som tillämpningsområdena utökas. Företaget marknadsför Episentec™ färgreagens och EpiGrammer™ mjukvara för datautvärdering, samt utför tjänster inom färgmärkning av molekyler (dye labelling) och metodutveckling för SPR biosensorer. Mer info: www.episentec.com

För mer information

Allan Asp. Investment Manager Såddkapital, Almi Invest, tel. 070-605 23 02, e-post: allan.asp@almi.se

Anders Hanning, VD Episentec AB, tel. 070 225 99 96, e-post: anders.hanning@episentec.com

Om Almi

Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter vi kunderna i företagandets alla faser - från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag i en expansionsfas.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.