2021-06-18 11:17Pressmeddelande

Almi Invest når regional miljard i investerat riskkapital

Almi Invest Norra Mellansverige har nått en historisk milstolpe. Sedan starten 2010 har företaget tillsammans med privat riskkapital investerat över en miljard kronor i drygt 70 lovande tillväxtbolag i Dalarnas, Gävleborgs och Värmlands län.

Almi Invest Norra Mellansverige gjorde sina första investeringar 2010 med kapital från EU, regionerna Dalarna, Gävleborg och Värmland samt svenska staten genom Almikoncernen. Syftet med investeringsverksamheten är att i nära samverkan med privata investerare bidra till ökad regional tillväxt.

Fokus har sedan start varit att tillsammans med privata investerare erbjuda potentiella tillväxtbolag i Dalarna, Gävleborg och Värmland ägarkapital, kompetens och nätverk för att möjliggöra en snabbare expansionstakt. Nu har bolaget tillsammans med sina olika privata medinvesterare nått en miljard i investerat riskkapital.

-  Den investerade miljarden är en symbolisk milstolpe för oss som vi passerade tidigare än väntat. Investeringarna som gjorts är resultat av ett nära samarbete med många samarbetspartners och privata investerare, säger Ulf Green, Fund Manager på Almi Invest Norra Mellansverige.

Ett 70-tal lovande tillväxtbolag i Dalarna, Gävleborg och Värmland har fått viktigt riskkapital för att kunna bygga sina verksamheter. Några av de bolag Almi Invest Norra Mellansverige investerat i är robotteknikbolaget MTEK Industry från Alfta, insektsproteinbolaget Tebrito från Orsa, medicinteknikbolaget Hemcheck från Karlstad och snabbväxande Hudiksvallsbolaget Myoroface, som skapat det unika träningsredskapet Iqoro som motverkar snarkning och sväljsvårigheter.

-  Vi hade en förväntan om att historiskt starka branscher skulle dominera, men vi är glada över att vi hittar lockande investeringsmöjligheter även i nya spännande branscher som till exempel medicinteknik, intelligent robotstyrning, nya hållbara material, digitalisering och alternativt protein från insekter, säger Ulf Green. Det finns många drivande entreprenörer i regionen och vi ser fram mot att påbörja nästa miljard i riskkapitalinvesteringar här.

För ytterligare information kontakta
Ulf Green, Fund Manager Almi Invest Norra Mellansverige, tel 070 339 12 71, mail ulf.green@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.