2019-05-28 11:32Pressmeddelande

Almi Invest fyller 10 år

Mikael Karlsson, vd Almi InvestMikael Karlsson, vd Almi Invest

Investerat 2,5 miljarder kronor i 660 bolag, varit delägare i 73 bolag som börsnoterats och attraherat 12 miljarder kronor från privata investerare till sina portföljbolag – det är facit när Almi Invest firar 10 år som riskkapitalbolag. Man kan också konstatera att grundare med branscherfarenhet och en avancerad teknisk plattform är viktiga faktorer för en lyckad investering.

Sveriges mest aktiva investerare, Almi Invest, fyller tio år i år. Bolaget grundades 2009 som ett dotterbolag till Almi Företagspartner och 2013 slogs det ihop med Innovationsbron och verksamheten utvidgades avsevärt. 2017 startades Almi Invest GreenTech, en ny nationell fond på 650 miljoner kronor som investerar i klimatsmarta bolag.

På 10 år har Almi Invest investerat ca 2,5 miljarder kronor i 660 startups, varit ägare i 73 bolag som listats på börsen och attraherat hela 12 miljarder kronor till sina portföljbolag. De bästa innehaven har förvärvats av bland andra Google, Microsoft, Qlik och Apple eller uppnått miljardnoteringar på börsen.

Det unika med Almi Invest är att vi investerar i hela Sverige i alla branscher. Under en 10-årsperiod har vi saminvesterat med över 1 000 privata affärsänglar, family offices och riskkapitalbolag, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson.

De flesta, ca hälften, av Almi Invests investeringar har gått till bolag inom tech, följt av life science och industri. Almi Invests fem mest uppmärksammade och lyckade investeringar är:

MIPS, mångmiljardbolaget med ett avancerat säkerhetssystem för hjälmar

Tobii, med en världsledande teknik för ögonstyrning

Simplygon, vars 3D grafik för spelbranschen köptes av Microsoft

Neo4j, först i världen med att utveckla grafdatabaser

Limes Audio, världsledande ljudteknologibolag som köptes av Google

Vi är väldigt glada för att ha fått vara med och förse dessa framgångsbolag med kapital och kompetens i skeden där detta varit avgörande för deras fortsatta utveckling, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson. På så sätt spelar vi en viktig roll för att få fram nya svenska tillväxtbolag – kanske blivande unicorns!

Men det är inte alla investeringar som blir bra. Därför genomförde Almi Invest 2018 en studie, där de jämför sina bästa investeringar med de sämsta. Den visar att grundare med branscherfarenhet och en avancerad teknisk plattform är viktiga faktorer för en lyckad investering. Andra framgångsfaktorer är grundare som satsat tid och pengar i bolaget samt en marknad i stark tillväxt.

En avancerad teknisk lösning möjliggör ofta skalbara affärsmodeller och skapar barriärer gentemot konkurrenter, säger Almi Invests vd Mikael Karlsson. Om de dessutom bygger på forskning är det ytterligare en bidragande faktor för en lyckad investering.

För ytterligare information kontakta
Mikael Karlsson, vd Almi Invest, tel 070 916 46 10, mail mikael.karlsson@almiinvest.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.