2021-03-29 07:55Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Allys digitala plattform för hembesök av doktorn

Almi Invest investerar fyra miljoner kronor i Ally Medical, som erbjuder en digital plattform för läkarbesök i hemmet. I emissionen på totalt 18,5 miljoner kronor deltar också privata investerare, bland andra Brightly och Palmstierna Invest. Pengarna ska användas till att växa den existerande verksamheten, expandera till nya städer och lansera fler tjänster.

Ally Medical erbjuder läkare som gör hembesök, samt en ny typ av digital vård där patienter kan träffa läkare online men där sköterskor tar prover i hemmet. Detta i syfte att höja kvalitén på diagnostiken.

Ally samarbetar med vårdcentraler och fungerar som en blandning mellan en vårdcentral och en lättakut. Patienten bokar besöket via en app och kan få hjälp med undersökning, diagnos, vaccin och annan vård som man inte behöver uppsöka sjukhus för.

Hembesök är en effektiv vårdform om man ser till alternativkostnaden, till exempel ambulanstransporter och inläggning av äldre med icke-akuta tillstånd som gått för långt. Men för att vårdcentraler ska vilja göra hembesök i praktiken krävs ett effektivare sätt att utföra dem på.

- Som specialiserad underleverantör kan Ally utföra hembesöken effektivt utan att skapa ytterligare stuprör inom vården, säger Hanna Goldmann, Investment Manager på Almi Invest. Hembesök är en vårdform som ligger helt rätt i tiden, både sett till dagens pandemisituation och med tanke på större marknadstrender, som urbanisering och en åldrande befolkning.

Ally erbjuder en digital plattform, där patienter listade på vårdcentraler som har avtal med Ally kan boka hembesök via Allys app.

- Allt fler människor föredrar att få vård i hemmet istället för att sitta i ett väntrum på en vårdcentral eller sjukhus. Pandemin har bara accelererat denna trend, säger Alexander Åström, grundare och VD på Ally.  Vården måste bli mer tillgänglig för att kunna garantera högsta möjliga kvalitet och ta ansvar för sina digitala patienter genom att erbjuda samma möjlighet till provtagning vid digitala möten som vid fysiska möten. Med vår medicinska hemleveransmodell kan Ally förbättra patientupplevelsen och hälsoresultaten genom att låta människor stanna i komforten av sitt eget hem samtidigt som de medicinska teamen får bästa förutsättning att identifiera patientens behov.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.