2021-08-24 07:59Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Tini Garments hållbara mode

Almi Invest investerar drygt en miljon kronor i innovativa klädföretaget Tini Garments, som via webben erbjuder skräddarsydda kläder för att minska överkonsumtionen och öka hållbarheten i modeindustrin. I emissionen på ca två miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till att skala upp verksamheten och att utveckla digitala tjänster.

Hudiksvallsbaserade Tini Garments är ett nystartat modevarumärke som vill skapa en hållbar nisch i modebranschen genom att erbjuda skräddarsydda plagg med hjälp av ny teknik och en innovativ affärsmodell. Via Tinis digitala plattform kan kunden leta upp ett plagg hen gillar och sedan beställa en passning hos närmsta skräddare. I grunden finns en fast kollektion av designade plagg som sys på beställning och anpassas efter varje kund av enskilda, lokala skräddare.

Tini Garments vill ändra konsumenters beteendemönster och minska den klimatpåverkan som dagens överkonsumtion av kläder resulterar i. Plaggen har som syfte att hålla längre än traditionella plagg som köps till ett billigare pris och de sys enbart i miljövänliga tyger som producerats i Europa.

-  Affärsmodellen lägger grunden för långsiktig användning av plagg, säkrar etiska värden i produktionsledet och ökar förståelsen för produktionsprocessen, säger Marie Andersson, Investment Manager på Almi Invest. Det gör att vi ser positivt på bolagets möjligheter att lyckas och göra modeindustrin mer hållbar.

Bakom varumärket ligger personliga insikter kring materiella behov och vetenskapliga studier som pekar på att det bästa sättet att göra klädkonsumtionen hållbar är att minska konsumtionstakten.

-  Vi vill förändra konsumtionsbeteendet när det kommer till kläder. Att få in investeringen i ett så pass tidigt skede möjliggör att vi kan skala upp och etablera oss över hela landet i snabb takt och lägga grunden för en internationell lansering under nästa år, säger Johanna Mörk, vd på Tini Garments.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.