2020-12-22 08:05Pressmeddelande

Almi Invest investerar i GRC Watchs digitala DD-plattform

GRC Watchs grundare Susanna von Langsdorff t v och Linda Hellström.GRC Watchs grundare Susanna von Langsdorff t v och Linda Hellström.

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i GRC Watch, som utvecklar en digital DD-plattform för finansiella aktörer. I emissionen på totalt 7,4 miljoner kronor deltar också privata investerare, bland andra DHS Venture Partners. Pengarna ska gå till expansionsdrivande åtgärder och produktutveckling med koppling till bland annat ESG.

Finansiella aktörer måste idag enligt lag kontinuerligt genomföra Due Diligence (DD) och riskbedömningar på de motparter man jobbar med. Fondbolag behöver till exempel göra DD på sina distributörer och distributörer behöver göra DD på de fondbolag vars fonder man distribuerar. Idag görs detta normalt via e-post där man skickar formulär och Excelfiler fram och tillbaka, vilket är ineffektivt och ökar risken för felaktig eller icke uppdaterad information.

GRC Watch digitaliserar detta arbete med sin webbaserade DD-plattform där företag kan dela den information, som behövs för att en motpart ska kunna genomföra en DD, i ett nätverk av företagsprofiler.

Arbetet med motparts-DD blir effektivare och snabbare med GRC Watchs plattform jämfört med hur processen ser ut idag. Ett exempel är den tidsbesparing som sker genom att användaren kan dela sin information en gång till flera parter istället för att skicka information separat till varje motpart. En aktör som Avanza har till exempel över 100 motparter och lade innan man började jobba med GRC Watch enormt mycket tid på att hantera den motparts-DD som krävs enligt lag.

-  GRC Watch har ett starkt team, fin kundbas och bolaget befinner sig på en växande marknad där de lagstadgade kraven har ökat och spås fortsätta att öka, säger Oskar Lagerqvist, Investment Manager på Almi Invest. Större krav och fokus på hållbarhet leder också till en ökad efterfrågan på utvärdering och uppföljning av finansiella och kommersiella motparter, vilket gör att vi ser goda tillväxt- och utvecklingsmöjligheter för bolaget framgent.

GRC Watch har redan byggt ett nätverk bestående av över 370 bolag i 27 olika länder och är den största aktören i Norden. Bolaget, som grundats och leds av Linda Hellström med många års erfarenhet från finanssektorn, vill i och med denna finansieringsrunda expandera och ta en stark position på ytterligare marknader.

-  Vi är väldigt glada över denna investering, säger GRC Watchs grundare och vd Linda Hellström. Det huvudsakliga syftet med emissionen är att få in pengar för att kunna växa teamet samt expandera till nya geografiska marknader. Jag och min partner Susanna von Langsdorff har fyllt i många DD formulär under våra år i finansbranschen. Vi vill revolutionera hela processen med ”nätverks-DD” och komma bort från alla mejl.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.