2021-05-27 07:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Cappys plattform för modern lönehantering

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Cappy, som utvecklar en plattform för flexibla löneuttag, där arbetstagare kan ta ut del av intjänad lön vid behov. I emissionen på totalt sex miljoner kronor deltar också privata investerare. Pengarna ska gå till marknadslansering av produkten.

Möjligheterna till att möta individuella behov har blivit en vardag för många i fråga om att streama film och musik, att jobba digitalt från andra sidan jorden och att leasa bilar och premiumprodukter. Näst på tur för att utveckla tjänster kring beteendeförflyttningen mot individuella behov är Göteborgsbolaget Cappy som gör det möjligt för arbetstagare att ta ut en begränsad del av sin intjänade lön vid behov, för att exempelvis kunna uppleva större flexibilitet kring sin ekonomi, motiveras till att ta extra arbetspass eller tillmötesgå oförutsedda utgifter.

Genom erbjudandet om mer flexibel tillgång till intjänad lön positionerar sig Cappy som en plattform för finansiell flexibilitet, som hjälper användare till en högre grad av frihet och kontroll över sin ekonomi i sin vardag.

I förlängningen vill Cappy bredda sitt erbjudande med fler tjänster för att varje medarbetare individuellt ska kunna anpassa sin ekonomi och för att hitta ytterligare balans och motivation för sin ekonomi.

En stor del av Cappys målgrupp förväntas ha alternativa anställningsformer, såsom tim- och projektanställningar. Bara i Sverige innebär det mer än 2 miljoner människor, som arbetar på ett eller flera ställen samtidigt.

-  En ny generation, Generation Z, är på väg in på arbetsmarknaden. De är vana vid det digitala och har helt andra krav och förväntningar på hur de arbetar och hur lön betalas ut, säger Fredrik Andersson, Investment Manager på Almi Invest. Cappy ligger helt rätt i tiden, eftersom fler går över i alternativa anställningsformer, vilket ökar Cappys adresserbara marknad.

Cappy finns ännu bara som betaversion, men planen är att under 2021 färdigställa plattformen och börja bygga en kundbas – till att börja med i Sverige. 

-  Tack vare denna investering kan vi ta nästa steg i vår utveckling och börja lansera vår produkt på marknaden, säger Andreas Hallingström, VD på Cappy.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.