2021-11-05 08:30Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Qtagg som gör sjöfarten mer miljövänlig

Almi Invest investerar åtta miljoner kronor i Västeråsbolaget Qtagg, som utvecklar ett system för minskad bränsleförbrukning inom sjöfarten.  I emissionen på totalt 16 miljoner kronor deltar också flera privata investerare. Pengarna ska främst användas till marknadsföring och försäljning.

Att minska utsläppen av koldioxid från sjöfarten är en högaktuell fråga. Sjöfarten, som i princip är helt beroende av fossila bränslen, står idag för 2,5 procent av de globala koldioxidutsläppen. De senaste åren har ett antal regulatoriska krav formulerats, vilka stöds av branschen då dessa inte bara är positiva för miljön utan också minskar rederiernas kostnader. Men att ersätta dagens globala fartygsflotta med moderna energisnåla fartyg tar tid. Det är därför nödvändigt att hitta lösningar även för befintliga fartyg.

Nu har Qtagg utvecklat en lösning som kallas EcoPilot, ett verktyg som installeras i ett befintligt fartygs styrsystem och som genom en kombination av hårdvara och mjukvara kan köra ett fartyg med lägsta möjliga bränsleförbrukning. När rederiet bestämt var de vill att fartyget ska vara vid en viss tidpunkt kör EcoPilot automatiskt fartyget dit till lägsta kostnad och koldioxidutsläpp samt med en exakt ankomsttid. På så sätt kan miljoner ton utsläpp elimineras och miljontals kronor sparas på minskade bränslekostnader.

Qtagg startade med att utveckla styrsystem för stora dieselmotorer och har därmed lång erfarenhet av många installationer på fartyg runt om i världen. 2015 började bolaget även utveckla EcoPilot, med fokus på att optimera bränsleförbrukningen, för att minimera påverkan på miljön.

Företaget har nu utrustat 14 fartyg med EcoPilot och har ytterligare tre under leverans. Dessa leveranser, som gjorts i nära samarbete med personalen ombord på fartygen, har givit bolaget värdefulla kunskaper och insikter om industrins utmaningar.

-  Qtagg’s lösning skiljer sig från övriga aktörer, då man baserat på AI-genererade, optimerade ruttplaner faktiskt styr fartyget enligt planen, säger Karin Edström, Investment Manager på Almi Invests Greentechfond. Det är då de verkligt stora bränslebesparingarna uppstår – på 10 procent och mer – vilket valideras i de projekt man kört. Vi ser mycket goda möjligheter för bolaget att kapitalisera på sin position på marknaden.

Närmaste planerna för Qtagg är att etablera en skalbar leveransprocess och en långsiktig plan för sin strategiska produktutveckling.

-  Vi är väldigt glada för denna investering, säger Tomas Lindqvist, vd och grundare Qtagg. Nu kan vi ta nästa steg i vår utveckling och på allvar börja lansera EcoPilot på marknaden.

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.