2011-04-07 10:44Pressmeddelande

Almi Invest Västsverige investerar i Göteborgsföretaget I-Tech: Löser sjöfartens stora problem med minimal miljöpåverkan

null

Nu är ett av sjöfartens och småbåtägarnas största gissel på väg att lösas på naturlig väg. De havstulpaner och andra levande organismer, som vill sätta sig på fartygsskroven kan helt enkelt inte fästa när Göteborgsföretaget I-Techs organiskt nedbrytbara biocid Selektope blandas in i bottenfärgerna. Genom en nyemission på 15 Mkr från Almi Invest Västsverige tillsammans med Volvo Technology Transfer, Mintage Scientific och Aquamarine Ltd kan nu företaget påbörja kommersialiseringen. – Det här är ett miljövänligt komplement till bottenfärger med tungmetaller och ser vi en stor internationell marknad framför oss, säger Per Jansson, VD för I-Tech. Den marina biocidmarknaden är idag runt 2,5 Mdr och I-Tech räknar med att inom fyra år ha etablerat teknologin på denna marknad.

Kraftig ökning av den internationella sjöfarten
Bolaget grundades redan år 2000 och har sitt ursprung i en tvärvetenskaplig forskning i Göteborgs Universitet och Chalmers. Påväxt på fartygs- och småbåtskrov blir ett alltmer aktuellt problem eftersom priserna på tungmetaller stiger, bränslekostnaderna ökar och miljöfrågorna kommer alltmer i fokus världen över. Man har uppmätt skillnader på över 40 % i bränsleförbrukning för ett rent skrov jämfört med ett skrov med bara lite påväxt. Prognosen är att den internationella sjöfarten kommer att öka med 75 % fram till 2030 och då främst i Asien. I-Techs kunder är internationella färgbolag och kemikalieindustrin och slutkunder är fartygsägare och fritidsbåtägare. - Företaget har en stor global potential och biociden Selektope bedöms vara ett kommersiellt gångbart alternativ till tungmetaller, säger Anna Langenius, investment manager hos Almi Invest Västsverige.

Skadar inte det biologiska livet
Bolagets patenterade bekämpningsmedel verkar särskilt bra på havstulpaner som anses vara den mest skadliga organismen i världen för båtskrov. När havstulpanens larver kommer i kontakt med substansen i bottenfärgen börjar larvernas ben att sparka och larven kan inte fästa på fartygsskrovet. När larven lämnar skrovet försvinner effekten och larvens beteende blir normalt igen. – Eftersom vi har en organiskt nedbrytbar substans skadar vi inte det biologiska livet i havet, inte minst de känsligaste mikroorganismerna och algerna längst ner i näringskedjan, säger Per Jansson.

Registreringsgodkännande öppnar dörren till marknaden
Det riktigt stora genombrottet kan ske i höst då bolaget räknar med ett avgörande godkännande från den brittiska registreringsmyndigheten HSE, motsvarigheten till den svenska Kemikalieinspektionen. Då öppnar sig den europeiska marknaden och på sikt också den amerikanska. Volvo Penta har licensrätten till småbåtsmarknaden.  I-Tech ser framför sig en mycket spännande utveckling under de kommande åren. .

För ytterligare information:
Per Jansson. VD I-Tech, mobil 070 917 47 46,www.i-tech.se
Anna Langenius, investment manager. Almi Invest Västsverige, mobil. 070 253 71 56

Om Almi Invest
Almi Invest skapar förutsättningar för entreprenörledda tillväxtföretag att växa genom att på regional basis och tillsammans med andra aktörer på riskkapitalmarknaden investera kapital och kunskap. Almi Invest är organiserat i sju regionalt baserade riskkapitalfonder och ägs av Almi Företagspartner AB tillsammans med regionala aktörer. http://www.almiinvest.seOm Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.