2021-08-30 07:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Collactivates plattform för tryggare bostadsområden

Almi Invest investerar 2,8 miljoner kronor i Årebaserade Collactivate, som erbjuder en digital plattform för ökad trygghet i utsatta bostadsområden. I emissionen på totalt fyra miljoner kronor deltar även Tillväxtkassan och affärsänglar. Pengarna ska användas till försäljning och utveckling.

Fastighetsbolag i utsatta områden har behov av att öka tryggheten i sina bostadsbestånd så att de boende vill bo kvar och värdet på fastighetsbeståndet kan öka. De har också behov av effektivare och mindre kostsamma trygghetsåtgärder än väktare och övervakningskameror.

Collactivate har en lösning på detta problem sin automatiserade plattform som, via boende, personal i området och uppkopplade sensorer, samlar in och analyserar otrygga händelser från trappuppgångar och källarutrymmen genom sensorer. Det kan till exempel handla om ungdomshäng, förstörelse, överfall, missbruk eller rök.

Genom en avvikelseapp och sensorer identifieras, registreras och analyseras de avvikande händelserna. Systemet kan även aktivera olika åtgärder som exempelvis högfrekvent ljud, tända/släcka ljus eller skicka meddelande till väktare, polis och fältassistenter.

Den insamlade informationen skapar insikter om varför, var och när det är otryggt och mäter förändringar i realtid. När något utöver det vanliga inträffar kan trygghetsskapande aktörer automatiskt tillkallas. Helt utan att hantera personuppgifter.

 - Collactivate gör en samhällsinsats och hjälper fastighetsägare att säkerställa att bestånden är attraktiva och inte förstörs, säger Mats Håkansson, Investment Manager på Almi Invest. Bolaget är först med en digital produkt i denna nisch. Detta tillsammans med att den utvecklats i nära samarbete med kund gör att vi ser positivt på bolagets möjligheter att lyckas.

-Pandemin har försenat vår etablering på marknaden, säger Tomas Green, vd och grundare på Collactivate. Men med denna investering kommer vi att kunna ta nästa steg i vår utveckling och satsa på lansering i full skala.

Tjänsten har redan testats hos flera större fastighetsbolag med lovande resultat. Bland annat har man, genom att aktivera högfrekvent ljud, lyckats avhysa ungdomsgäng från utrymmen i fastigheterna, utan att behöva skicka väktare till platsen.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.