2020-12-29 10:10Pressmeddelande

Almi Invest investerar i TempOnline som har koll på temperaturen

Almi Invest investerar en miljon kronor i Årebaserade bolaget TempOnline, som utvecklar ett smart system för realtidsbevakning av temperaturen i kylar och frysar, vilket bland annat kan komma till nytta vid hanteringen av Covid 19-vaccinet. I emissionen på totalt två miljoner kronor deltar också Bring Venture och Tillväxtkassan II. Pengarna ska användas till marknadsföring och försäljning.

Enligt livsmedelslagen ska alla verksamheter som hanterar kylda och frysta livsmedel ha kontroll på temperaturen. Detta utförs idag manuellt i stora delar av branschen, eftersom lösningar från befintliga aktörer är inriktade på de allra största aktörerna i livsmedelsbranschen och är onödigt dyra och krångliga för mindre aktörer.

TempOnline, som är baserat i Undersåker utanför Åre, utvecklar och marknadsför ett egenutvecklat system för temperaturbevakning som löser detta problem.

Systemet består av smarta termometrar som placeras i kundens kylar och frysar. De mäter och loggar temperaturen kontinuerligt i realtid och om temperaturen över- eller understiger ställda gränser skickas larm via mobilnätet. Detta leder till minskat matsvinn och därmed kostnadsbesparingar samt bättre säkerhet vad gäller matkvaliteten.

-  TempOnlines smarta och kostnadseffektiva system ökar livsmedelssäkerheten, säger Mats Håkansson, Investment Manager Almi Invest. Systemet möter flera av målen i Agenda 2030 med fokus på minskat matsvinn, säkrare livsmedelshantering och ökad energieffektivitet.

Den huvudsakliga målgruppen är mindre verksamheter som hanterar kylda och frysta livsmedel, såsom caféer, restauranger och livsmedelsbutiker, samt tillagnings- och mottagningskök. Den kommande massvaccinationen mot Coronaviruset, som kan komma att genomföras på tillfälliga vaccinationsmottagningar, öppnar en ny marknad för bolaget.

-  Eftersom vi snabbt kan sätta upp bevakning på alla typer av kylar och frysar och mäta ända ner till minus 50 grader har vi sett ett ökat intresse för vår lösning för att säkerställa rätt förvaringstemperaturer för vaccinet, säger TempOnlines VD och grundare Jens Jensen.


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.