2019-01-01 07:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i CARTANAs hjärncellsanalys

Almi Invest investerar tre miljoner kronor i forskningsbolaget CARTANA, som utvecklar en ny teknologi för analys av hjärnceller med stor potential att öka förståelsen av hjärnan och dess sjukdomar. I emissionen på totalt 9,6 miljoner kronor deltar också investeringsnätverket Sciety och privata investerare. Pengarna ska användas till vidareutveckling av produkten samt marknadslansering.

CARTANAs patentsökta forskningsverktyg ger helt nya möjligheter att analysera hjärnans celler. Verktyget gör det möjligt att identifiera och analysera alla celler från ett och samma vävnadsprov, något som inte är möjligt med dagens metoder. Dessutom är detta snabbare, billigare och ger mer information.

Med CARTANAs teknologi blir det möjligt att analysera RNA:t i enskilda hjärnceller och i relation till omgivande celler. På så sätt kan man börja förstå hjärnan på ett mer detaljerat sätt än tidigare. Detta ökar möjligheterna att finna botemedel mot de sjukdomar kopplade till hjärnan, som idag är obotliga, till exempel Alzheimers, Parkinsons och epilepsi.

- CARTANAs unika produkt löser ett stort behov både inom vetenskaplig forskning och läkemedelsutveckling, vilket ger bolaget god potential till framgång, säger Pär Nordström, investment manager på Almi Invest. Det är vår plikt att möjliggöra affärsnytta av denna forskning.

Än så länge är det CARTANA som har gjort vävnadsanalyserna åt kunderna, men planen nu är att börja sälja ett provtagnings-kit så att kunderna kan utföra prov och analys själva. CARTANA har hittills levererat sin lösning till fem pilotkunder och är nu redo för lansering på miljardmarknaden för enkelcellsanalys.

- Vi är väldigt glada att få in Almi Invest som ny investerare, säger CARTANAs vd Malte Kühnemund. Med deras kapital och kompetens ombord kan vi nu öka takten i vår utveckling.

För ytterligare information kontakta
Pär Nordström, Investment Manager Almi Invest, tel 072 513 06 06, mail par.nordstrom@almiinvest.se
Malte Kühnemund, vd CARTANA, tel 0700 943 733, mail malte@cartana.se
Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076-880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 600 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.