2015-06-22 07:00Pressmeddelande

Almi Invest investerar i smart energilösning som gör industrin mer lönsam

null

Upp till 80 % av all energi inom industrisektorn kan gå till spillo i energiomvandlings-processer, transmission och ineffektiv användning. Att ha kontroll över sin energi-förbrukning i ett industriföretag eller i en industrifastighet blir alltmer kritiskt i takt med ökningar i energipriser och energibehov. SenseNode AB har utvecklat en innovativ produkt som enkelt kan hjälpa enskilda företag att få kontroll över sin energiförbrukning. Almi Invest har investerat 1,5 miljoner i SenseNode.

I väldigt många industrifastigheter delar flera företag på elräkningen utan att egentligen veta hur energiförbrukningen är fördelad. Ofta vet man inte heller vilken maskin eller process som de facto är den största energitjuven. SenseNode har utvecklat ett koncept som gör det enkelt att mäta och exakt ta reda på hur och var energi förbrukas.

I SenseNodes lösning mäts energimönster med trådlösa sensorer. Det handlar ofta om mätning av el-energi, men ibland installeras också sensorer för mätning av värme eller kyla, flöden, tryck etc. All dataövervakning sker via molntjänster som enkelt kan nås via mobila applikationer och webtjänster. På så sätt kan brukarna enkelt få en exakt överblick över sin egen energiförbrukning. SenseNodes produkt är en industriell tillämpning inom Internet of Things och bygger på trådlös teknologi enligt globala öppna standarder med säker och effektiv kommunikation.

–Det här är en modern lösning som skapar nya och bättre möjligheter till energieffektivisering för de flesta industriföretag, säger Robert Vass, Investment Manager på Almi Invest.

Standardkomponenter

Sensorerna kommunicerar med en centralenhet och med varandra genom den smarta lösning som SenseNode utvecklat genom bolagets kompetens inom systemkonstruktion och radiokommunikation. Eftersom sensorerna oftast är trådlösa standardprodukter, så blir dyr kabeldragning överflödig och installationskostnaderna låga och SenseNode kan hålla en konkurrenskraftig prisnivå. Detta ger också små företag en chans att bli betydligt mer kostnadseffektiva med avseende på deras energiförbrukning. Idag krävs dyra installationer för att göra samma sak, något som bara större industriföretag eller fastighetsägare hittills haft råd med.

Miljarder att spara

Den tillverkande industrin står för cirka en tredjedel av världens totala slutliga energianvändning och energieffektivisering är därför en kritisk överlevnadsfaktor för industrin. Totalt beräknar IEA (Internationella Energirådet) att industrin fram till 2035 borde kunna spara ca 3,3 biljoner USD genom intelligent energieffektivisering med s.k. Energy Management Systems (EMS).

Genom att mäta och analysera sin energiförbrukning kan företagen påtagligt reducera energianvändningen och därmed också utsläpp av växthusgaser. Men för att kunna hitta energiförbättringar behöver företagen tillgång till energidata, trender och nyckeltal för att kunna analysera variationer i energiförbrukning och styra energianvändningen, exempelvis genom samordning av elmotorer & kompressorer i anläggningarna. Det är detta SenseNode hjälper sina kunder med.

Stort kundintresse

SenseNode har på mindre än ett år hunnit skaffa flera kunder och ännu fler är i pipeline. Nu är siktet inställt på att bli marknadsledare inom EMS.

– För att nå det målet har vi vårt fokus inställt på en internationell expansion. Det språnget kräver finansiella muskler. Därför är Almi Invests investering i SenseNode mycket viktig för oss och kan förhoppningsvis leda till att locka fler utländska investerare att satsa på vårt företag, säger Mikael Lennström, vd på SenseNode.

För ytterligare information kontakta:

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel +46 76-880 88 10 maria.kessling@almi.se

Robert Vass, Investment Manager Almi Invest, +46 73-024 43 08 robert.vass@almi.se

Mikael Lennström, vd SenseNode AB, +4670 608 31 17 mikael.lennstrom@sensenode.com

Johan Dahlén, Affärsutvecklingschef SenseNode AB, +46703255888 johan.dahlen@sensenode.com

Om Almi Invest

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i unga tillväxtbolag. Vi skapar, med kompetens, kapital och nätverk möjligheter för bolag att växa. Investeringar sker i tidiga faser. Vi finns över hela landet med regional kunskap och ett internationellt perspektiv. Portföljen består idag av ca 400 tillväxtbolag i många olika branscher. Almi Invest är ett dotterbolag till Almi Företagspartner AB.


Om Almi Invest Press

Välkommen till Almis mediarum. Här hittar du Almi-koncernens samtliga pressmeddelanden samlade på ett och samma ställe. Letar du efter något specifikt kan du enkelt söka på län, bolag eller olika områden i vår verksamhet såsom riskkapital, lån, mentor med mera. Under "bilder" hittar du högupplösta bilder på vd's och affärsområdeschefer i Almi-koncernen. Under kontaktpersoner hittar du media-kontakter för varje region.