2019-10-11 07:32Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Alertix unika snabbtest för cancer hos djur

Cancer är ungefär lika vanligt förekommande hos sällskapsdjur som hos människor.Cancer är ungefär lika vanligt förekommande hos sällskapsdjur som hos människor.

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Alertix Veterinary Diagnostics, som utvecklar ett snabbtest för tidig upptäckt av cancersjukdomar hos hund, katt och häst. I emissionen på totalt 4 miljoner kronor deltar också ett flertal affärsänglar. Investeringen ska gå till att lansera en teststicka för hund på marknaden under 2020/2021.

Kalmarbolaget Alertix Veterinary Diagnostics har utvecklat ett patentskyddat blodtest för tidig upptäckt och övervakning av cancersjukdomar hos sällskapsdjur som hundar, katter och hästar. Cancer är ungefär lika vanligt förekommande hos sällskapsdjur som hos människor och drabbar cirka en tredjedel.

- En tidigt upptäckt av cancer kan rädda liv och minska onödigt lidande hos sällskapsdjur. Grundarteamet har omfattande erfarenhet inom diagnostikbranschen och är ledande inom forskning internationellt på området. Bolagets metod fyller ett påtagligt medicinskt behov, säger Tarja zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Betalningsförmågan för diagnostiska tester för sällskapsdjur bland djurägare är stor. Dagens marknad uppgår globalt till cirka 25 miljarder kronor. Alertix metod innebär att mängden tymidinkinas-1 (TK1) bestäms – en biomarkör för celltillväxt förknippad med cancersjukdomar. Studier har visat att TK1 ökar i blodet hos hund redan innan cancersymtom upptäcks, vilket gör att testet har potential att även användas för cancer-screening.

Alertix beräknar marknadsintroduktion under 2020-2021 för hund, därefter katt och häst. På den svenska marknaden planerar Alertix att sälja testet, i form av en provsticka, till veterinärer som erbjuder hundägaren testet som en del av konsultationen. Kostnaden kan hundägaren delvis få ersättning för genom sin hundförsäkring.

- Efter många års forskning och utveckling är vi tack vare investeringen nu på väg mot vår första produkt på marknaden, säger Bengt Åstrand, vd på Alertix Veterinary Diagnostics.

Alertix är en av årets nationella finalister till innovationspriset SKAPA som avgörs i november.

 

För ytterligare information kontakta
Tarja zu dem Berge, Fund Manager Almi Invest, tel 070 918 58 96, mail tarja.berge@almiinvest.se

Bengt Åstrand, vd Alertix Veterinary Diagnostics, tel 070 6707642, mail bengt.astrand@alertixvet.com

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen.