2020-03-05 09:02Pressmeddelande

Almi Invest investerar i Migränhjälpen som lanserar världens första digitala migränklinik

Migränhjälpens styrelse: Ulf Berlin, Johan Nyberg, Johannes Engh, Mattias Bodin, Mats Siljehult, Johan Blom och Alexander Knezevic.Migränhjälpens styrelse: Ulf Berlin, Johan Nyberg, Johannes Engh, Mattias Bodin, Mats Siljehult, Johan Blom och Alexander Knezevic.

Almi Invest investerar 2,5 miljoner kronor i Jönköpingsbolaget Migränhjälpen, den första digitala vårdgivaren specialiserad på migrän. I emissionen på drygt 6 miljoner deltar även AddHealth Media, befintliga ägare och nya investerare.

I Sverige lider ca 1,4 miljoner människor av migrän och av dessa beräknas ca 200 000 personer lida av kronisk migrän. För att kunna ställa rätt diagnos behöver en neurolog kopplas in, men utbudet på neurologer med inriktning på huvudvärk är mycket begränsat.  

- Färre än 10% får den behandling som behövs. Migränhjälpen skapar nya möjligheter för behandling inom ett område som varit kraftigt åsidosatt i vården. Genom bolagets digitala plattform kan ett stort antal patienter effektivt utredas och få hjälp av specialistläkare utan att resa långa sträckor, säger Tarja zu dem Berge, Fund Manager på Almi Invest.

Idag sker ca 8-10% av alla läkarbesök via nätet, och andelen ökar. Migrän är en sjukdom som lämpar sig mycket väl för digital vård då inga blodprover, EKG eller dylikt behöver tas. Diagnosen kan ställas direkt i Migränhjälpen genom en noggrann anamnes med ett antal frågor. Genom en digital dagbok kan läkaren därefter följa hur många migrändagar patienten har. Patienter med kronisk migrän har 15 eller fler huvudvärksdagar per månad, varav minst åtta dagar med migrän. Patienten kan sedan via Migränhjälpen göra digitala återbesök till läkare för att utvärdera behandling och få förnyat recept. Däremellan sker digitala sjuksköterskebesök för att säkerställa att patienten fyller i dagboken och fungerar på behandlingen.

Intäktsmodellen innebär att patienter betalar en avgift för varje besök och behandling. Idag vänder sig migränpatienter initialt till sin husläkare för att få hjälp med sin huvudvärk. Men för att kunna ta del av Botox och nya läkemedel mot migrän som kommit ut på marknaden krävs diagnos av en neurolog. Bristen på migränvård har stor påverkan på samhället och skapar ett produktionsbortfall och sjukskrivningar motsvarande 9 500 heltidstjänster per år i Sverige.

- Vi planerar att lansera appen i slutet av april och tack vare investeringen kan vi nu rekrytera personal, läkare och sjuksköterskor. Det känns bra att kunna erbjuda vår specialiserade tjänst till en stor grupp patienter som lider och ofta inte kan fungera normalt i jobbet eller privat när de har sin migrän, säger Mattias Bodin, vd på Migränhjälpen, som grundat bolaget tillsammans med bland annat neurologen Johan Nyberg.

För ytterligare information kontakta
Tarja zu dem Berge, Fund Manager, tel 070 918 58 96, mail tarja.berge@almiinvest.se

Mattias Bodin, vd, tel 070 689 53 77, mail mattias.bodin@migranhjalpen.se

Maria Kessling, kommunikationschef Almi Invest, tel 076 880 88 10, mail maria.kessling@almiinvest.se


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.