2020-12-02 12:41Pressmeddelande

Almi Invest säljer innehav i Loxysoft

Almi Invest har sålt sitt innehav i Loxysoft, ett Saas-bolag som utvecklar och säljer stödsystem för kundtjänst och andra kontaktcentra. Köpare är det finska Nasdaq-noterade mjukvaruföretaget LeadDesk, som förvärvar hela bolaget, både dess svenska och dess norska del. Köpeskillingen, som delvis är rörlig, uppgår till runt 155 miljoner kronor.

Östersundsbaserade Loxysoft förser kontaktintensiva organisationer som banker, teleoperatörer och försäkringsbolag med stödsystem för kundtjänst, försäljning och bemanning. Bolaget, som har 43 anställda, finns även i Stockholm och i Oslo.

Almi Invest, som investerade i Loxysoft 2017, hade en ägarandel på knappt fyra procent och gör nu en lyckad exit.

  • Vi är nöjda med vår investering i Loxysoft och är övertygade om att bolaget kommer att utvecklas väl som en del av expansiva LeadDesk, säger Kristofer Öhman, Investment Manager på Almi Invest.

LeadDesk (leaddesk.com) är noterat på Nasdaq First North i Helsingfors och erbjuder en SaaS-baserad mjukvara för försäljning och kundtjänst. Bolaget omsatte 12,4 miljoner euro 2019 och köpet av Loxysoft ska stärka dess position på den nordiska och europeiska marknaden för kontaktcenterlösningar.

 


Om Almi Invest Press

Almi Invest är Sveriges mest aktiva investerare i startups. Vi gör investeringar i hela landet via 8 regionala riskkapitalbolag och ett nationellt riskkapitalbolag inom GreenTech. Almi Invest förvaltar cirka 3 miljarder kronor och har sedan start investerat i ca 660 startups. Våra bästa innehav har förvärvats av bl a Google, Microsoft, Qlik och Apple eller noterats på olika börser. Almi Invest är ett riskkapitalbolag inom Almi-koncernen och delfinansierat av EUs strukturfonder.